Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 13
Toàn hệ thống: 2553
Trong vòng 1 giờ qua

Các sinh viên thực hiện nhóm đề tài về xây dựng và (hoặc) cải tiến hệ thống An toàn lao động nghề nghiệp & môi trường có thể xem thêm chi tiết đối về hướng dẫn & các nội dung cảnh báo cũng như các câu hỏi thường gặp ở đây.

 

 

 Danh sách KLTN & ĐATN từ khóa 2006 đến 2010 được cập nhật theo bên dưới. Yêu cầu Sinh viên ngành QLMT phải đối chiếu danh sách trước khi tham khảo ý kiến GVHD về thực tập tốt nghiệp & đề tài KLTN/ĐATN.

 Lịch tiếp sinh viên của BMQLT được cập nhật tại đây

Danh sách KLTN & ĐATN từ khóa 2006 đến 2010 được cập nhật theo bên dưới. Yêu cầu Sinh viên ngành QLMT phải đối chiếu danh sách trước khi tham khảo ý kiến GVHD về thực tập tốt nghiệp & đề tài KLTN/ĐATN.

Sáng Chủ Nhật 14/04/2013, tại Cung Văn Hóa Lao Động TP Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên - Môi trường đã tổ chức ngày hội Tái chế chất thải Tp.HCM lần 6 - 2013 với chủ đề “3T trong trường học”. CLB Yêu môi trường trực thuộc Đoàn khoa Môi trường và Tài nguyên đại diện trường Đại học Nông Lâm TP HCM tích cực tham gia ngày hội đầy ý nghĩa này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Nằm trong chuỗi hoạt động nhằm Huởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6 của khoa Môi trường & Tài nguyên – Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM , CLB Yêu môi trường ĐH Nông Lâm đã đến tham gia “Ngày hội Bình Dương Xanh năm 2012” do Sở Tài nguyên-Môi trường và Mạng lưới Thế hệ Xanh thuộc Trung tâm Sống và học tập vì Môi trường và Cộng đồng (LiveLeam) đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức vào ngày 27/5, tại Công viên văn hóa Thanh Lễ (thị xã Thủ Dầu Một), tỉnh Bình Dương.

 

                             ---------------------------------------------------------------------------

Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có mục tiêu chung: Giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề trong quản lý tài nguyên và môi trường. 

 THÔNG TIN CHUNG

 

Khoa Môi trường và Tài nguyên

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37220291; 08.37220723    Fax: 08.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

 

Faculty of Environment and Resources

Nong Lam University – HCMC

VIETNAM

Tel: 08.37220291; 08.37220723      Fax: 08.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Khoa Môi trường và Tài nguyên được thành lập năm 2009 dựa trên cơ sở sát nhập Khoa Công nghệ Môi trường (2001), Bộ môn Cảnh Quan và Kỹ thuật Hoa viên (2002) và Bộ môn Thông tin Địa lý Ứng dụng (2006). Hiện nay, Khoa có 5 bộ môn:

1.      Bộ môn Quản lý Môi trường

2.      Bộ môn Công nghệ  Môi trường

3.      Bộ môn Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên

4.      Bộ môn Tài nguyên và Thông tin Địa lý Ứng dụng

5.      Bộ môn Khoa học Môi trường.


 QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

1. Định hình ý tưởng, gặp giáo viên hướng dẫn thảo luận về việc làm đề tài nghiên cứu khoa học

2. Viết phiếu đăng ký (mẫu) và viết thuyết minh (mẫu)

3. Nộp phiếu đăng ký và thuyết minh cho Ban chủ nhiệm Khoa (thông qua giáo viên hướng dẫn)

4. Hội đồng Khoa học Khoa xết duyệt, tổng hợp gởi về Phòng Quản lý NCKH của Trường

5. Phòng QLNCKH Trường thành lập hội đồng xét duyệt và thông báo đến toàn bộ đề tài được xét duyệt và đồng ý thông qua (nếu có chỉnh sửa cũng làm trong giai đoạn này).

6. Nhận kinh phí để làm đề tài. Việc nhận và phân bổ kinh phí do GVHD thực hiện

7. Sinh viên nhận kinh phí từ GVHD và bắt đầu thực hiện đề tài nghiên cứu

9. Báo cáo kết quả nghiên cứu sau khi hoàn tất đề tài trước Hội Đồng. (Hướng dẫn viết báo cáo)

10. Hoàn ứng kinh phí đề tài (Giáo viên hướng dẫn thực hiện)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA MT - TN

 

Trang liên kết