Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 27
Toàn hệ thống: 2498
Trong vòng 1 giờ qua

 THÔNG TIN CHUNG

Khoa Môi trường và Tài nguyên

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37220291; 08.37220723    Fax: 08.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

 

Faculty of Environment and Resources

Nong Lam University – HCMC

VIETNAM

Tel: 08.37220291; 08.37220723      Fax: 08.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Khoa Môi trường và Tài nguyên được thành lập năm 2009 dựa trên cơ sở sát nhập Khoa Công nghệ Môi trường (2001), Bộ môn Cảnh Quan và Kỹ thuật Hoa viên (2002) và Bộ môn Thông tin Địa lý Ứng dụng (2006). Hiện nay, Khoa có 5 bộ môn:

1.      Bộ môn Quản lý Môi trường

2.      Bộ môn Công nghệ  Môi trường

3.      Bộ môn Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên

4.      Bộ môn Tài nguyên và Thông tin Địa lý Ứng dụng

5.      Bộ môn Khoa học Môi trường.

Danh sách KLTN & ĐATN từ khóa 2006 đến 2010 được cập nhật theo bên dưới. Yêu cầu Sinh viên ngành QLMT phải đối chiếu danh sách trước khi tham khảo ý kiến GVHD về thực tập tốt nghiệp & đề tài KLTN/ĐATN.

QUY ĐỊNH THỰC TẬP, KHOÁ LUẬN VÀ TIỂU LUẬN ĐỢT 1/2015

QUY ĐỊNH THỰC TẬP, KHOÁ LUẬN VÀ TIỂU LUẬN ĐỢT 2/2015

Giấy đề nghị được làm KLTN (Dùng cho sinh viên khoá 2011 có 2.5 < ĐIỂM TRUNG BÌNH < 2.8)

LƯU Ý:

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN TRONG CÁC QUY ĐỊNH SẼ GIỐNG NHAU TỪ NGÀY THÔNG BÁO TRỞ VỀ SAU.


THỜI GIAN CHO ĐỢT 1: THÁNG 01 - THÁNG 6 HÀNG NĂM

THỜI GIAN CHO ĐỢT 2: THÁNG 7 - THÁNG 12 HÀNG NĂM

Để được xét tốt nghiệp, Sinh viên cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

- Đơn xin xét Tốt nghiệp (tải TẠI ĐÂY);

- Bảng điểm đại học (chấp nhận mộc vuông);

- Bản photo Chứng chỉ Giáo dục thể chất;

- Bản photo Chứng chỉ Quốc phòng;

- Quyết định Chuẩn đầu ra B1.

Các loại giấy tờ được để vào Bìa hồ sơ và nộp tại Văn phòng Khoa MTTN (Cô Minh Thê).

VP Khoa

Trang liên kết