Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 601
Toàn hệ thống: 54872
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO

“MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

(Environment and Sustainable Development)

LẦN THỨ HAI, NĂM 2012

 

Nhằm ủng hộ các hoạt động quảng bá và xây dựng các chương trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở các tỉnh Miền Trung, Khoa Môi trường và Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là một đơn vị chuyên nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực quản lý môi trường, xử lý môi trường, du lịch sinh thái, cảnh quan hoa viên và bảo vệ môi trường tiến hành tổ chức hội thảo “Môi trường và Phát triển bền vững”. Thông qua nội dung chương trình hội thảo, chúng tôi muốn nhấn mạnh về tầm quan trọng và mối tác động tương hỗ giữa các yếu tố cảnh quan thiên nhiên, công trình nhân tạo với việc phát triển công nông nghiệp một cách bền vững và bảo vệ môi trường một cách tốt nhất, đó cũng chính là thông điệp mà khoa Môi trường và Tài nguyên, một đơn vị đại diện cho trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, muốn chuyển tải đến các cộng đồng dân cư, các nhà hoạch định chính sách cũng như các công ty trong và ngoài nước hoạt động trên địa bàn.

 

I.    MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU

Ø    Nhấn mạnh tầm quan trọng về mối quan hệ tương hỗ giữa Công nghệp –Nông nghiệp – Cảnh quan – Môi trường và Phát triển bền vững đối các tỉnh Miền Trung

Ø    Nắm bắt nhu cầu và tận dụng các cơ hội về đào tạo, tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ giữa khoa Môi trường và Tài nguyên với các tổ chức, cơ quan có nhu cầu về thiết kế cảnh quan, xây dựng các công trình xử lý nước thải, chất thải và các công tác bảo vệ môi trường nói chung.

Ø    Tạo điều kiện để cán bộ viên chức trong khoa có thể trình bày ý tưởng, thành quả nghiên cứu cũng như giao lưu với các đơn vị có cùng chức năng và có nhu cầu cung cấp thông tin liên quan

 

II. NỘI DUNG HỘI THẢO

Ø  Trình bày một số kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực:

o   Ứng dụng GIS trong bảo vệ môi trường và tài nguyên

o   Cảnh quan hoa viên

o   Du lịch sinh thái

o   Quản lý môi trường

o   Công nghệ môi trường

o   Khoa học môi trường

Ø  Giới thiệu các công trình liên quan đến chủ đề hội thảo mà khoa Môi trường và Tài nguyên và một số cá nhân đã thực hiện.

Ø  Đề xuất một số ý kiến đóng góp cho địa phương tổ chức hội thảo nói riêng và các tỉnh duyên hải miền Trung nói chung về hệ thống Thông tin Công nghệp –Nông nghiệp – Cảnh quan – Môi trường và Phát triển bền vững

 

III.                        THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ø    Cán bộ viên chức khoa Môi trường và Tài nguyên

Ø    Báo cáo viên có bài tham dự báo cáo trong hội thảo

Ø    Khách mời bao gồm lãnh đạo nhà trường, các trường đại học đóng trên địa bàn địa phương, lãnh đạo một số tỉnh trong khu vực duyên hải Trung Bộ

Ø    Số lượng dự kiến: 50 người

 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Ø    Thời gian và thời lượng tổ chức dự kiến: từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 07 năm 2012

Ø    Địa điểm tổ chức: Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Ø    Đơn vị tổ chức: Khoa Môi trường và Tài nguyên

 

V.    BAN TỔ CHỨC

Ø    Ban Giám Hiệu

Ø    Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học

Ø    Khoa Môi trường và Tài nguyên

Ø    Viện Hải Dương Học Nha Trang

Ø    Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hoà

 

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

 

1.      Tiến độ thực hiện và Phân công trách nhiệm

Stt

Công việc

Cá nhân/

Đơn vị thực hiện

Tiến độ

1

Xây dựng kế hoạch

Lê Tấn Thanh Lâm

Hoàn thành trước ngày  30/04

2

Phụ trách kinh phí

Nguyễn Thị Minh Thư

Hoàn thành trước ngày  30/06

3

Tiếp nhận và chỉnh sửa bài

Trưởng Bộ môn, Hoàng Thị Mỹ Hương

Hoàn thành trước 10/7

4

In ấn tài liệu

Hà Vy, Phú

Hoàn thành trước ngày  12/07

5

Liên hệ xe đi lại

Huỳnh Tấn Nhựt

Hoàn thành trước ngày  12/07

6

Liên hệ chỗ ở, nơi tổ chức hội thảo

Nguyễn T. Liên Hương

Hoàn thành trước ngày  10/07

7

Dẫn chương trình hội thảo

Tôn Nữ Gia Ái

DP: Nguyễn Nhật Huỳnh Mai

8

Công tác hậu cần chung

Công Đoàn khoa

 

9

Viết bài báo cáo

BM KTMT, QLMT, DLST, CQHV, GIS, KHMT

Mỗi BM tối thiểu 2 báo cáo và 1 công trình tiêu biểu, khách mời

10

Trang trí hội trường, băng rôn

Đoàn Khoa

 

11

Phân công trách nhiệm, kiểm tra tiến độ, duyệt chương trình

Trưởng Khoa

 

12

Phụ trách chỉ đạo chung

Ban Chủ Nhiệm Khoa

 

2.      Lịch trình chi tiết (tại đây)

Số lần xem trang : :4797
Nhập ngày : 07-05-2012
Điều chỉnh lần cuối :07-05-2012

Môi trường và Phát triển bền vững (lần 2)

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một một chín chín