Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 162
Toàn hệ thống: 9766
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Bắt đầu từ hôm nay, mọi thông tin của sinh viên ngành QLMT tại Phân hiệu DHNL tại Gia Lai sẽ được cập nhật tại đây.

BCN Khoa MT và TN

  Sinh viên xem điểm các môn học của Học kỳ 2- năm học 2013-2014 theo link dưới đây.

 

  1. CNSH MT 11QMGL
  2. CNXL khi thai  DH11QMGL

 

Số lần xem trang : :4594
Nhập ngày : 18-04-2013
Điều chỉnh lần cuối :25-08-2014

QLMT Phân hiệu DHNL tại Gia Lai

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm bốn bảy hai

Xem trả lời của bạn !