Thống kê

Số lần xem:

Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN

HỘI THẢO “THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT: TIỀM NĂNG VÀ TÁC ĐỘNG”

 

Kính gửi: CÁC NHÀ KHOA HỌC, NHÀ QUẢN LÝ, DOANH NGHIỆP

............................................................................................................................

Trong khuôn khổ đề tài “Đánh giá tác động của việc sử dụng nhóm thuốc BVTV thông dụng khi canh tác lúa 3 vụ trong vùng đê bao đến môi trường đất, nước và sản phẩm gạo” được thực hiện bởi Khoa Môi trường & Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM dưới sự quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh An Giang, chúng tôi sẽ tổ chức Hội thảo “Thuốc Bảo vệ thực vật: tiềm năng và tác động” vào ngày 12/7/2013 tại Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh An Giang.

Trân trọng kính mời .......QUÝ VỊ.......................................................................  

viết bài tham luận và tham dự hội thảo.

Báo cáo, tham luận cho hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

-         Vai trò của thuốc bảo vệ thực vật trong phát triển nông nghiệp

-         Hiện trạng sử dụng thuốc BVTV và tập quán sử dụng thuốc của người dân

-         Đánh giá ảnh hưởng của thuốc BVTV đến môi trường và vùng canh tác.

-         Định hướng phát triển bề vững trong canh tác lúa 3 vụ trong vùng đê bao tỉnh An Giang.

Các mốc thời gian quan trọng:

10/6/2013: Hạn cuối đăng ký tham dự, gi tiêu đề và tóm tắt báo cáo.

20/6/2013: Hạn cuối gởi báo cáo hoàn chỉnh để in trong kỷ yếu hội thảo

Rất mong nhận được bài tham luận và hân hạnh được đón tiếp quý vị tại hội thảo.

 

Trân trọng kính chào.

Địa chỉ liên hệ:

E.mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

Khoa Môi trường & Tài nguyên,

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 08.37220291

Di động: 0903.605.481 (Nguyễn Nhật Huỳnh Mai)

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

TS. Lê Quốc Tuấn

Chương trình hội thảo

Số lần xem trang : :4209
Nhập ngày : 29-05-2013
Điều chỉnh lần cuối :25-06-2014

HỘI NGHỊ KHOA HỌC

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học(25-06-2010)

HÌNH ẢNH VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC(24-06-2010)

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không sáu ba bốn

Xem trả lời của bạn !