Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 617
Toàn hệ thống: 54945
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Danh sách KLTN & ĐATN từ khóa 2006 đến 2010 được cập nhật theo bên dưới. Yêu cầu Sinh viên ngành QLMT phải đối chiếu danh sách trước khi tham khảo ý kiến GVHD về thực tập tốt nghiệp & đề tài KLTN/ĐATN.

  1. Sinh viên ngành QLMT cần tham khảo danh sách đề tài KLTN & ĐATN của các khóa trước, trước khi tham khảo ý kiến của GVHD đối với thực tập nghề nghiệp, đề tài KLTN hoặc ĐATN (danh sách được cập nhật đến khóa luận tốt nghiệp của QM 2010).
  2. LƯU Ý đối với sinh viên thực hiện nhóm đề tài KIỂM SOÁT Ô NHIỄM (KSON): trong nội dung của các giải pháp đề xuất PHẢI CÓ TỐI THIẾU 01 GIẢI PHÁP VỀ THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG với các thông số thiết kế & quy trình công nghệ - thì đề tài mới được chấp nhận.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ về BM QLMT - ĐH Nông Lâm Tp.HCM

Danh mục KLTN & ĐATN từ QM06-QM11 có thể load ở đây.

 

 

 

Số lần xem trang : :5099
Nhập ngày : 20-07-2014
Điều chỉnh lần cuối :30-03-2015

Nhân sự(02-03-2010)

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ(09-03-2009)

TÀI NGUYÊN & DU LỊCH SINH THÁI(24-03-2008)

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG(24-03-2008)

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG(24-03-2008)

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO(11-03-2008)

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai hai sáu chín