Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 42854
Toàn hệ thống: 4686713
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

Lưu ý :

-      Luận văn tốt nghiệp khi nộp thì bìa, tờ lót và header/footer không để tên GVHD. Việc bổ sung bìa, tờ lót và header/footer và để tên GVHD (kèm chữ ký) thực hiện sau khi hoàn thiện báo cáo LVTN để nộp Khoa MT&TN

 

-        Hội đồng báo cáo : chỉ được thành lập khi số lượng sinh viên đăng ký ít nhất là 10SV. Nếu số lượng thấp hơn sẽ được tiến hành cộng dồn vào đợt báo cáo tiếp theo.

Số lần xem trang: 8857
Điều chỉnh lần cuối: 08-08-2019

THÔNG BÁO

Quy chế học vụ năm 2014 (29-07-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu tám tám không

Xem trả lời của bạn !