Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 712
Toàn hệ thống: 26783
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

 

1. Thông Tin chung

 

Khoa Môi trường và Tài nguyên

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37220291; 08.37220723    Fax: 08.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

 

Faculty of Environment and Resources

Nong Lam University – HCMC

VIETNAM

Tel: 08.37220291; 08.37220723      Fax: 08.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

  

Cố vấn Khoa học và Đào tạo:  

GS. TS. BÙI CÁCH TUYẾN (Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)        

 

2. Ban chủ nhiệm Khoa.

 

1.     PGS. TS. Lê Quốc Tuấn, Trưởng Khoa    quoctuan@hcmuaf.edu.vn

3.     TS. Nguyễn Vinh Quy, Phó Khoa    quynguyen61@gmail.com

4.     ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương, Phó Khoa      huongvie@yahoo.com

            - Thư ký Khoa: Nguyễn Thị Minh Thư          minhthu@hcmuaf.edu.vn 
           - Giáo vụ Khoa: Ngô Thị Minh Thê               ntmthe05@yahoo.com 

 

 

3. Nhân sự các Bộ môn.

1.    Bộ môn Công nghệ Môi trường

 

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Ghi chú

1

Nguyễn Tri Quang Hưng

Tiến sỹ

Trưởng Bộ Môn

2

Phạm Trung Kiên

Thạc sỹ

 

3

Nguyễn Văn Hiển

Thạc sỹ

 

4

Hùynh Ngọc Anh Tuấn

Thạc sỹ

 

5

Lê Thị Lan Thảo

Thạc sỹ

 

6

Nguyễn Văn Huy

Thạc sỹ

 

7

Vũ Văn Quang

Thạc sỹ

 

8

Huỳnh Tấn Nhựt

Thạc sỹ

 

 

 

 

 

2.    Bộ môn Quản lý môi trường

 

1

Nguyễn Linh Vũ

Tiến sỹ

Trưởng Bộ Môn

2

Nguyễn Vinh Quy

Tiến sỹ

Phó trưởng Khoa

3

Hòang Thị Mỹ Hương

Thạc sỹ

Phó trưởng Khoa

4

Nguyễn Kim Huệ

Thạc sỹ

 

5

Lê Thị Thủy

Thạc sỹ

 

6

Nguyễn Huy Vũ

Kỹ sư

Đang học cao học

7

Bùi Thị Cẩm Nhi

Thạc sỹ

 

8

Hoàng Bảo Phú

Thạc sỹ

 

 

 

 

 

3.    Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên

 

1

Phạm Minh Thịnh

Thạc sỹ

Trưởng Bộ Môn

2

Tôn Nữ Gia Ái

Thạc sỹ

 

3

Trương Thị Cẩm Nhung

Thạc sỹ

 

4

Ngô Thị Minh Thê

Thạc sỹ

 

5

Bùi Thị Phương Thảo

Thạc sỹ

 

6

Vương Thị Thủy

Thạc sỹ

 

7

Cao Thị Ngọc Cương

Thạc sỹ

 

8

Nguyễn Văn Long

Thạc sỹ

Đang làm NCS tại Trung Quốc

9

Nguyễn Thiện Thanh

Thạc sỹ

 

10

Dương Thị Mỹ Tiên

Thạc sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    Bộ môn Tài nguyên và GIS

 

1

Nguyễn Kim Lợi

PGS. Tiến sỹ

Trưởng Bộ Môn

2

Hoàng Thị Thủy

Thạc sỹ

 Đang làm NCS

3

Nguyễn Trần Liên Hương

Thạc sỹ

 

4

Trần Thị Yến Phương

Thạc sỹ

 

5

Nguyễn Thị Huyền

Thạc sỹ

 

6

Đỗ Xuân Hồng 

Thạc sỹ

Đang làm NCS tại Úc

7

Võ Thị Bích Thùy

Thạc sỹ

 

8

Lê Trương Ngọc Hân

Thạc sỹ

 

9

Nguyễn Duy Liêm

Kỹ sư

Đang học cao học

 

 

 

 

5.    Bộ môn Khoa học Môi trường 

 

1

Lê Quốc Tuấn

PGS. Tiến sỹ

Trưởng Bộ Môn/Trưởng Khoa

2

Ngô Vy Thảo

Tiến sỹ

 

3

Lê Thị Oanh

Thạc sỹ

 

4

Nguyễn Thị Huyên

Thạc sỹ

 

5

Hồ Thanh Bá

Thạc sỹ

 Đang làm NCS tại Úc

6

Lê Tấn Thanh Lâm

Thạc sỹ

 

7

Nguyễn Thị Phương Anh

Thạc sỹ

 

8

Nguyễn Thị Hà Vy

Thạc sỹ

 

9

Nguyễn Nhật Huỳnh Mai

Thạc sỹ

 Đang làm NCS tại Nhật Bản

10

Nguyễn Thị Minh Thư

Kỹ sư

Thư ký Khoa

 

 

3.1. Bộ môn Quản lý Môi trường.

3.2. Bộ môn Công nghệ Môi trường

3.3. Bộ môn Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên.

3.4. Bộ môn Tài nguyên & Hệ thống Thông tin Địa lý.

3.5. Bộ môn Khoa học Môi Trường

 

Số lần xem trang : :11172
Nhập ngày : 02-03-2010
Điều chỉnh lần cuối :02-02-2017

Cập nhật Danh sách KLTN & ĐATN ngành QLMT khóa 06-11(20-07-2014)

Hội thảo CDM 29.4.08(10-04-2010)

Hội thảo CDM 10.1.08(10-04-2010)

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ(09-03-2009)

TÀI NGUYÊN & DU LỊCH SINH THÁI(24-03-2008)

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG(24-03-2008)

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG(24-03-2008)

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO(11-03-2008)

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai bốn ba