Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 553
Toàn hệ thống: 54517
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 THƯ MỜI HỘI THẢO

Môi trường và Phát triển bền vững

 

Kính gửi: CÁC NHÀ KHOA HỌC VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Khoa Môi trường & Tài nguyên, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM được thành lập năm 2009 dựa trên cơ sở xác nhập Khoa Công nghệ Môi trường (2001), Bộ môn Cảnh Quan và Kỹ thuật Hoa viên (2002) và Bộ môn Thông tin Địa lý Ứng dụng (2006). Từ ngày thành lập đến nay đã gần 10 năm, Khoa Môi trường & Tài nguyên tự hào là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực quan trọng cho các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan tài trợ quốc tế, các doanh nghiệp và nhiều cơ sở sản xuất trong toàn quốc, đặc biệt là khu vực phía Nam.

Hội thảo “Môi trường và Phát triển bền vững” do khoa Môi trường & Tài nguyên, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tổ chức sẽ được thực hiện từ ngày 18/06/2010 đến 20/06/2010 tại Vườn Quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Khoa.

Chúng tôi trân trong kính mời QUÝ VỊ gửi báo cáo tham dự hội thảo Khoa học với các chủ đề sau:

-         Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2010Nhiều loài – Một hành tinh – Tương lai chúng ta”.

-         Nâng cao ý thức bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên sinh vật.

-         Xử lý môi trường, sản xuất sạch hơn, tiết giảm sử dụng nhiên liệu.

-         Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên trong định hướng phát triển bền vững.

-         Cảnh quan và Thiết kế cảnh quan.

-         Công nghệ sinh thái.

-         Tin học môi trường (mô hình hóa, viễn thám và GIS, cơ sở dữ liệu môi trường).

Các thời hạn:

- 31/05/2010: Thời hạn cuối cùng nộp báo cáo Tóm tắt (theo mẫu) và Phiếu đăng ký (theo mẫu) tham dự Hội thảo.

- 02/06/2010: Trả lời báo cáo tóm tắt được chọn.

- 10/06/2010: Thời hạn cuối cùng nộp báo cáo toàn văn (theo mẫu) đối với các tác giả có báo cáo Tóm tắt được chọn.

- 15/06/2010: Thông báo bài báo trình bày oral hay poster và chương trình Hội nghị.

Rất mong sự tham gia của quý vị đại biểu.

Trân trọng cảm ơn.

 

Địa chỉ liên hệ:

E.mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

Khoa Môi trường & Tài nguyên,

Đại học Nông Lâm TP. HCM

KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 08.37220291

Di động: 0983.792.993 (Nguyễn Kim Huệ)

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

TS. Lê Quốc Tuấn

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

HƯỚNG DẪN VIẾT TÓM TẮT

 

Số lần xem trang : :3804
Nhập ngày : 14-06-2010
Điều chỉnh lần cuối :10-11-2005

HỘI NGHỊ KHOA HỌC

Hội thảo Thuốc Bảo vệ Thực vật(29-05-2013)

THƯ CẢM ƠN(24-06-2010)

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học(25-06-2010)

HÌNH ẢNH VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC(24-06-2010)

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một chín hai bảy