Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 85
Toàn hệ thống: 2713
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Giải thưởng dành cho công trình kỹ thuật sinh thái.

Nguyễn Trung Hiệp, cựu sinh viên Khoa MTTN và là học viên cao học của Khoa, đã đạt được giải thưởng môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường qua công trình "Mô hình thảm sinh thái nổi tích hợp xử lý ô nhiễm nguồn nước". Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với việc phục hồi và tái tạo nguồn nước bằng kỹ thuật sinh thái kết hợp với các vật liệu tự nhiên và nhân tạo an toàn với môi trường.

Xem thêm thông tin tại đây 

http://www.tinmoitruong.vn/tinh-nguyen-xanh/trao-giai-cuoc-thi--nuoc-va-cuoc-song_76_50400_1.html

Khoa MT&TN

Số lần xem trang : :69
Nhập ngày : 01-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :01-02-2017

Trang liên kết