Statifics

Hit counter:

Users online 135
System: 20506
in 1 hour ago

 FACULTY OF ENVIRONMENT & NATURAL RESOURCES

NONG LAM UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY

 

1. General information

 

 

Faculty of Environment and Resources

Nong Lam University – HCMC

VIETNAM

Tel: 08.37220291; 08.37220723      Fax: 08.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

 

Scientific and educational Consultant: Prof. Dr. Bùi Cách Tuyến          

 

2. Heads of Faculty. 

1.     Lê Quốc Tuấn PhD., Dean    quoctuan@hcmuaf.edu.vn

3.     Nguyễn Vinh Quy PhD., Vice Dean  quynguyen61@gmail.com

4.     Ms. Hoàng Thị Mỹ Hương, Vice Dean      huongvie@yahoo.com

            - Secretary of Faculty: Ms. Nguyễn Thị Minh Thư          minhthu@hcmuaf.edu.vn 
           - Academic Staff: Ms. Ngô Thị Minh Thê               ntmthe05@yahoo.com 

 

 3. Human resources of Faculty. 

1.    Department of Environmental Technology

 

STT

FULL NAME

RANK/DEGREE

NOTED

1

Nguyễn Tri Quang Hưng

PhD

Head

2

Phạm Trung Kiên

Master

 

3

Nguyễn Văn Hiển

Master

 

4

Hùynh Ngọc Anh Tuấn

Master

 

5

Lê Thị Lan Thảo

Master

 

6

Vũ Văn Quang

Master

 

7

Huỳnh Tấn Nhựt

Master

 

8

Nguyễn Văn Huy

Master

 

 

2.    Department of Environmental Management

 

1

Nguyễn Linh Vũ

PhD

Head

2

Nguyễn Vinh Quy

PhD

Vice Dean

3

Hòang Thị Mỹ Hương

Master

Vice Dean

4

Nguyễn Kim Huệ

Master

 

5

Bùi Thị Cẩm Nhi

Master

 

6

Hoàng Bảo Phú

Master

 

7

Lê Thị Thủy

Master

 

Nguyễn Huy Vũ

Engineerer

Master student

 

3.    Department of Horticultural and Environmental Landscaping

 

1

Phạm Minh Thịnh

Master

Head

2

Trác Khương Lai

PhD

 

3

Tôn Nữ Gia Ái

Master

 

4

Trương Thị Cẩm Nhung

Master

 

5

Đỗ Ngọc Nhuận

Master

Deputy head of Property management office

6

Ngô Thị Minh Thê

Master

 

7

Vương Thị Thủy

Master

 

8

Cao Thị Ngọc Cương

Master

 

9

Nguyễn Văn Long

Master

PhD candidate in China

10

Nguyễn Thiện Thanh

Master

 

11

Dương Thị Mỹ Tiên

Master

 

 

4.    Department of Natural Resources and GIS

 

1

Nguyễn Kim Lợi

A/Prof. PhD.

Head

2

Hoàng Thị Thủy

Master

PhD candidate 

3

Nguyễn Trần Liên Hương

Master

 

4

Trần Thị Yến Phương

Master

 

5

Nguyễn Thị Huyền

Master

PhD candidate in Philippines

6

Võ Thị Bích Thùy

Master

 

7

Đỗ Xuân Hồng 

Master

PhD candidate in Australia

8

Lê Trương Ngọc Hân

Master

 

9

Nguyễn Duy Liêm

Engineerer

Master student

 

5.    Department of Environmental Sciences

 

1

Lê Quốc Tuấn

A/Prof. PhD.

Head/Dean

2

Nguyễn Trịnh Minh Anh

PhD

 

3

Ngô Vy Thảo

PhD

 

4

Lê Thị Oanh

Master

 

5

Nguyễn Thị Huyên

Master

 

6

Hồ Thanh Bá

Master

PhD candidate in Australia

7

Lê Tấn Thanh Lâm

Master

 

8

Nguyễn Thị Hà Vy

Master

 

9

Nguyễn Nhật Huỳnh Mai

Master

 PhD candidate in Japan

10

Nguyễn Thị Minh Thư

Bachelor

Secretary

11

Trần Đình Văn

Engineerer

Lab monitoring


3.1.
 
Department of Environment Management. 

3.2. Department of Environmental Technology 

3.3. Department of Horticulture & Lanscaping.

3.4. Department of Natural Resources & Geogrpahic Information System. 

3.5. Department of Environmental Science

 

 

Page count : :16845
Created : 02-03-2010
Last modify :01-01-2018

Web links

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai năm ba không

Xem trả lời của bạn !