Thống kê


Đang xem 24
Toàn hệ thống: 2185
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

GIỚI THIỆU BỘ MÔN

(INTRODUCTION)

 

Tên Bộ môn

(Tiếng Việt, Tiếng Anh)

Khoa Học Môi Trường

Environmental Sciences

 

Giới thiệu chung về Bộ môn (Tiếng Việt, Tiếng Anh)

Bộ Khoa học Môi trường được thành lập từ tháng 9/2010. Mục tiêu là hỗ trợ các ngành và chuyên ngành trong Khoa để giảng dạy các môn học về lĩnh vực Khoa học Môi Trường, Sinh thái, Hóa môi trường, Sinh học môi trường, Vi sinh môi trường, Độc chất học môi trường…Bộ môn còn tổ chức một số khóa huấn luyện ngắn hạn phân tích các chỉ tiêu sinh hóa, thiết kế các thí nghiệm trong Khoa học môi trường.

 

Department of Environmental Sciences was founded in Sept. 2010. Our target is to support Departments in Faculty to educate students about fields such as Ecology, Environmental Chemistry, Environmental Biology, Environmental Microbiology, Environmetal Toxicology…Our Department set up some trainning cources of Bio-chemical Analysis, Experimental Design in Environmental Sciences.

 

Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn (Tiếng Việt, Tiếng Anh)

Giảng dạy và nghiên cứu Sinh thái Môi trường, Hóa học Môi trường, Sinh học Môi trường, Vi sinh Môi trường, Công nghệ Sinh học Môi trường, Độc chất học Môi trường, và ứng dụng Khoa học Môi trường trong các ngành Khoa học khác. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết trong việc thiết thí nghiệm trong Khoa học Môi trường.

 

Eduction and investigation in fields of  Ecology, Environmental Chemistry, Environmental Biology, Environmental Microbiology, Environmetal Toxicology, and application of Environmental Sciences for other Scientific fields. Supply a seri of necessary knowledge to students in Experimental designs in Enviromental Sciences.

 

Nhân sự

1)   PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

2) TS. Ngô Vy Thảo

3)   TS. Hồ Thanh Bá

4)   ThS. Lê Thị Oanh

5) ThS. Lê Tấn Thanh Lâm

6) ThS. Nguyễn Thị Phương Anh

7) ThS. Nguyễn Thị Hà Vy

8) ThS. Nguyễn Vũ Đức Thịnh

 

Các môn học Bộ môn quản lý (Tên môn học tiếng Việt và Tiếng Anh)

1)   Khoa học Môi trường

2)   Kỹ năng giao tiếp

3)   Kỹ năng đàm phán

4)   Công nghệ Sinh học Môi trường

5)   Vi sinh Môi trường

6)   Sinh thái học Môi trường

7)   Đa dạng sinh học

8)   Độc chất học Môi trường

9)   Phương pháp Nghiên cứu KHMT

10)  Hóa học môi trường

11)  Hóa lý

12)  Khí tượng đại cương

13) Công nghệ sinh thái

Environmental Science

Scientific Communication skill

Negociation skill

Environmental Biotechnology

Environmental Microbiology

Environmental Ecology

Biodiversity

Environmental Toxicology

Scientific methods for Env. Science

Envirionmental Chemistry

Physical Chemistry

Fundamental Meteorology

Ecological Technology

 

Cơ sở vât chất của Bộ môn

 

Phòng và trang thiết bị làm việc và giảng dạy

Phòng thí nghiệm sinh hoc, hóa học, vi sinh, độc chất

Mô hình thí nghiệm để thực hiện các nghiên cứu về khoa học môi trường, hệ sinh thái

 

Các đề tài/dự án/ công trình khoa học Bộ môn đang thực hiện

Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống xử lý nước thải và chất thải trong chăn nuôi

Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước nhiễm arsenic cho các nông hộ ở đồng bằng sông Cửu Long.

Nghiên cứu thử nghiệm một số vật liệu có khả năng hấp thu arsenic trong nước

Nghiên cứu khả năng xử lý dầu của hệ vi sinh vật đất và nước.

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp của hệ thống đất ngập nước nhân tạo

 

Các đề tài/dự án/ công trình khoa học Bộ môn đã thực hiện

Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước của các vùng nuôi thủy sản.

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải của hệ sinh thái rừng ngập mặn

Nghiên cứu ứng dụng khả năng xử lý nước thải của đất ngập nước tự nhiên và nhân tạo.

Nghiên cứu và đánh giá ảnh hưởng của dư lượng thuốc BVTV trong canh tác nông nghiệp.

Nghiên cứu sự chuyển hoá các chất thải công nông nghiệp thành vật chất và năng lượng.

 

Định hướng nghiên cứu/ Lĩnh vực nghiên cứu của

Bô môn

Nghiên cứu các quá trình sinh học, hệ sinh thái, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, các quá trình phân rã độc chất trong môi trường, chế phẩm sinh học xử lý môi trường, công nghệ sinh thái, công nghệ màng trong xử lý chất thải.

 

 

 

Địa chỉ liên lạc

Khoa Môi trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP.HCM

Email

kmt@hcmuaf.edu.vn

 

Điện thoại liên lạc

84-8-37220291

 

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm năm ba tám

Xem trả lời của bạn !

logolink