Dự án ERASMUS là dự án tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên.

Thông tin chi tiết đường link bên dưới

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Số lần xem trang: 12220
Điều chỉnh lần cuối: 22-04-2021

Công trình đang thực hiện

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không không năm sáu

Xem trả lời của bạn !