Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 113921
Toàn hệ thống: 9737385
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN

HỘI THẢO “THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT: TIỀM NĂNG VÀ TÁC ĐỘNG”

 

Kính gửi: CÁC NHÀ KHOA HỌC, NHÀ QUẢN LÝ, DOANH NGHIỆP

............................................................................................................................

Trong khuôn khổ đề tài “Đánh giá tác động của việc sử dụng nhóm thuốc BVTV thông dụng khi canh tác lúa 3 vụ trong vùng đê bao đến môi trường đất, nước và sản phẩm gạo” được thực hiện bởi Khoa Môi trường & Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM dưới sự quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh An Giang, chúng tôi sẽ tổ chức Hội thảo “Thuốc Bảo vệ thực vật: tiềm năng và tác động” vào ngày 12/7/2013 tại Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh An Giang.

Trân trọng kính mời .......QUÝ VỊ.......................................................................  

viết bài tham luận và tham dự hội thảo.

Báo cáo, tham luận cho hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

-         Vai trò của thuốc bảo vệ thực vật trong phát triển nông nghiệp

-         Hiện trạng sử dụng thuốc BVTV và tập quán sử dụng thuốc của người dân

-         Đánh giá ảnh hưởng của thuốc BVTV đến môi trường và vùng canh tác.

-         Định hướng phát triển bề vững trong canh tác lúa 3 vụ trong vùng đê bao tỉnh An Giang.

Các mốc thời gian quan trọng:

10/6/2013: Hạn cuối đăng ký tham dự, gi tiêu đề và tóm tắt báo cáo.

20/6/2013: Hạn cuối gởi báo cáo hoàn chỉnh để in trong kỷ yếu hội thảo

Rất mong nhận được bài tham luận và hân hạnh được đón tiếp quý vị tại hội thảo.

 

Trân trọng kính chào.

Địa chỉ liên hệ:

E.mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

Khoa Môi trường & Tài nguyên,

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 08.37220291

Di động: 0903.605.481 (Nguyễn Nhật Huỳnh Mai)

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

TS. Lê Quốc Tuấn

 

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC "MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"

PHẦN 1

PHẦN 2

PHẦN 3

*************************************************************

 

 

CHUẨN BỊ LÊN TÀU RA CÔN ĐẢO

 

 

MẶC DÙ GẶP NHIỀU SÓNG GIÓ TRÊN BIỂN NHƯNG ĐOÀN VẪN ĐẾN ĐƯỢC CÔN ĐẢO AN TOÀN VÀ HỘI THẢO DIỄN RA TỐT ĐẸP

 

 

NHIỀU HÌNH ẢNH TRONG NGÀY THỨ 2 CỦA HỘI THẢO NHƯ THAM QUAN BẢO TÀNG, NHÀ TÙ CÔN ĐẢO, VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ, VIẾNG MỘ CHỊ VÕ THỊ SÁU, THAM QUAN HÒN BẢY CẠNH VÀ NGẮM SAN HÔ. 

 

VIDEO CLIP VỀ HỘI THẢO DOWNLOAD TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu không không chín

Xem trả lời của bạn !