Thống kê


Đang xem 92
Toàn hệ thống: 1592
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

THÔNG TIN CHUNG

Khoa Môi trường và Tài nguyên

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: VP. Khoa 028.37220723      Trưởng Khoa 0919177478    Fax: 028.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

 

Faculty of Environment and Natural Resources

Nong Lam University – Ho Chi Minh City

Tel: Office 028.37220723     Dean 0919177478      Fax: 028.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa Môi trường và Tài nguyên được thành lập năm 2009 dựa trên cơ sở sát nhập Khoa Công nghệ Môi trường (2001), Bộ môn Cảnh Quan và Kỹ thuật Hoa viên (2002) và Bộ môn Thông tin Địa lý Ứng dụng (2006). Hiện nay, Khoa có 5 bộ môn:

1. Bộ môn Quản lý Môi trường

2. Bộ môn Công nghệ  Môi trường

3. Bộ môn Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên

4. Bộ môn Tài nguyên và Thông tin Địa lý Ứng dụng

5. Bộ môn Khoa học Môi trường.

 

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai không bốn ba

Xem trả lời của bạn !