Thống kê

Số lần xem:

Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 NỘI QUY THỰC TẬP GIÁO TRÌNH

1.      ĐÚNG GIỜ

2.      CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ

3.      TUÂN THỦ LỊCH TRÌNH, CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

4.      KHÔNG TỰ Ý TÁCH LỚP ĐỂ CÓ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN HOẶC NHÓM NHỎ

5.      ĐẢM BẢO KỶ LUẬT VÀ AN TOÀN

6.      TRANG PHỤC GỌN GÀNG, LỊCH SỰ PHÙ HỢP VỚI HOÀN CẢNH

7.      CHẤP HÀNH NỘI QUY NƠI ĐẾN THỰC TẬP

8.      LUÔN CÓ Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI

9.      TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ SỰ CỐ XẢY RA PHẢI BÁO NGAY VỚI TRƯỞNG ĐOÀN

10.  VIẾT BÁO CÁO VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

 

BAN CHỦ NHIỆM

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Số lần xem trang : :4365
Nhập ngày : 15-05-2011
Điều chỉnh lần cuối :25-06-2014

Thực tập giáo trình

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm một một

Xem trả lời của bạn !