Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 57
Toàn hệ thống: 8563
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Khoa Môi trường và Tài nguyên là một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2011-2012. Ngày 05/6/2013 (Ngày Môi trường Thế giới), Khoa Môi trường và Tài nguyên đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen và ghi nhận sự đóng góp của Khoa trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Đây là vinh dự và là trách nhiệm lớn lao của Khoa trong công tác bảo vệ môi trường. Đây cũng được xem là thành quả đáng khích lệ của Giảng viên và Sinh viên Khoa trong những năm qua với những hoạt động giáo dục, tuyên truyền và hành động bảo vệ môi trường một cách thiết thực.

Khoa MT&TN

 

 

 

KHOA MTTN

Số lần xem trang : :4137
Nhập ngày : 29-05-2014
Điều chỉnh lần cuối :09-06-2014

Giải thưởng môi trưởng 2013

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy bốn chín sáu