Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 113890
Toàn hệ thống: 9736740
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH POHE

Chương trình POHE được thực hiện trên cơ sở dự án PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP TẠI VIỆT NAM. 

Tại Khoa Môi trường và Tài nguyên chương trình được áp dụng cho ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Đây được xem là chương trình có ý nghĩa quan trọng trong định hướng nghề nghiệp của sinh viên trong khi học và ra trường công tác. Trong quá trình hoạt động chương trình đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị đào tạo và các tổ chức nhà nước, công ty tư nhân, doanh nghiệp để đào tạo cho sinh viên có những kỹ năng và chuyên môn đáp ứng được nhu cầu công việc của nhà tuyển dụng.

Khi sinh viên được định hướng theo chương trình này sẽ được tăng cường đi thực tế, học tại cơ sở nghề nghiệp, học tại doanh nghiệp từ đó sau khi ra trường cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sẽ được tăng cao. Kinh nghiệp vận hành kiến thức sẽ được phát triển và có thể ứng dụng được ngay.

Với sự hỗ trợ kinh phí cũng như kinh nghiệm của các chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà quản lý, các chủ doanh nghiệp chương trình đã và đang được phát triển phù hợp với xu thế hội nhập hiện nay và hy vọng sẽ tạo nên bước chuyển biến tốt trong đào tạo hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu cao của các nhà tuyển dụng.

Khoa Môi trường và Tài nguyên.

 

 

Số lần xem trang: 8805
Điều chỉnh lần cuối: 25-02-2016

Chương trình POHE

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai không bảy chín

Xem trả lời của bạn !