Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 60979
Toàn hệ thống: 6004561
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

 

1. Thông Tin chung

 

Khoa Môi trường và Tài nguyên

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37220291; 08.37220723    Fax: 08.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

 

Faculty of Environment and Resources

Nong Lam University – HCMC

VIETNAM

Tel: 08.37220291; 08.37220723      Fax: 08.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

  

Cố vấn Khoa học và Đào tạo:  

GS. TS. BÙI CÁCH TUYẾN (Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM)        

 

2. Ban chủ nhiệm Khoa.

 

1.     PGS. TS. Lê Quốc Tuấn, Trưởng Khoa    quoctuan@hcmuaf.edu.vn

3.     TS. Nguyễn Vinh Quy, Phó Khoa    quynguyen61@gmail.com

4.     ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương, Phó Khoa      huongvie@yahoo.com

            - Thư ký Khoa: Nguyễn Thị Minh Thư          minhthu@hcmuaf.edu.vn 

           - Giáo vụ Khoa: Ngô Thị Minh Thê               ntmthe05@yahoo.com 

 

 

3. Nhân sự các Bộ môn.

1.    Bộ môn Công nghệ Môi trường

 

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Ghi chú

1

Nguyễn Tri Quang Hưng

PGSTS

Trưởng Bộ Môn

P. Trưởng Phòng QLNCKH

2

Phạm Trung Kiên

Thạc sỹ

 

3

Nguyễn Văn Hiển

Thạc sỹ

 

4

Hùynh Ngọc Anh Tuấn

Thạc sỹ

 

5

Lê Thị Lan Thảo

Thạc sỹ

 

6

Vũ Văn Quang

Thạc sỹ

 

7

Nguyễn Văn Huy

Thạc sỹ

 

8

Huỳnh Tấn Nhựt

Thạc sỹ

 

 

2.    Bộ môn Quản lý môi trường

 

1

Nguyễn Linh Vũ

Tiến sỹ

Trưởng Bộ Môn

2

Nguyễn Vinh Quy

Tiến sỹ

Phó trưởng Khoa

3

Hòang Thị Mỹ Hương

Thạc sỹ

Phó trưởng Khoa

Chủ tịch công đoàn Trường

4

Nguyễn Kim Huệ

Thạc sỹ

 

5

Bùi Thị Cẩm Nhi

Thạc sỹ

 

6

Hoàng Bảo Phú

Thạc sỹ

 

7

Lê Thị Thủy

Thạc sỹ

 

Nguyễn Huy Vũ

Kỹ sư

Đang học cao học

 

3.    Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên

 

1

Phạm Minh Thịnh

Thạc sỹ

Trưởng Bộ Môn

2

Trác Khương Lai

Tiến Sỹ

 

3

Tôn Nữ Gia Ái

Thạc sỹ

 

4

Trương Thị Cẩm Nhung

Thạc sỹ

 

5

Đỗ Ngọc Nhuận

Thạc sỹ

P. Trưởng Phòng QTVT

6

Ngô Thị Minh Thê

Thạc sỹ

Chủ tịch Công đoàn Khoa 

7

Vương Thị Thủy

Thạc sỹ

 

8

Cao Thị Ngọc Cương

Thạc sỹ

 

9

Nguyễn Văn Long

Thạc sỹ

Đang làm nghiên cứu sinh tại

Trung Quốc

10

Nguyễn Thiện Thanh

Thạc sỹ

 

11

Dương Thị Mỹ Tiên

Thạc sỹ

 

 

4.    Bộ môn Tài nguyên và GIS

 

1

Nguyễn Kim Lợi

GS. TS

Trưởng Bộ Môn

2

Đỗ Xuân Hồng 

Tiến sỹ

Đang làm Postdoc tại Mỹ 

3

Nguyễn Thị Huyền

Tiến sỹ

 

4

Hoàng Thị Thủy

Thạc sỹ

Đang làm nghiên cứu sinh 

5

Nguyễn Trần Liên Hương

Thạc sỹ

 

6

Trần Thị Yến Phương

Thạc sỹ

 

7

Võ Thị Bích Thùy

Thạc sỹ

 

8

Lê Trương Ngọc Hân

Thạc sỹ

 

9

Nguyễn Duy Liêm

Kỹ sư

Đang học cao học

 

5.    Bộ môn Khoa học Môi trường 

 

1

Lê Quốc Tuấn

PGS. TS

Trưởng Bộ Môn/Trưởng Khoa

2

Nguyễn Trịnh Minh Anh

Tiến sỹ

 

3

Ngô Vy Thảo

Tiến sỹ

 

4

Hồ Thanh Bá

Tiến sỹ

 

5

Nguyễn Nhật Huỳnh Mai

Tiến sỹ

 

6

Lê Thị Oanh

Thạc sỹ

 

7

Lê Tấn Thanh Lâm

Thạc sỹ

 

8

Nguyễn Thị Phương Anh

Thạc sỹ

 

9

Nguyễn Thị Hà Vy

Thạc sỹ

 

10

Nguyễn Vũ Đức Thịnh

Kỹ sư

Đang học thạc sỹ

11

Nguyễn Thị Minh Thư

Cử nhân

Thư ký Khoa

 

3.1. Bộ môn Quản lý Môi trường.

3.2. Bộ môn Công nghệ Môi trường

3.3. Bộ môn Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên.

3.4. Bộ môn Tài nguyên & Hệ thống Thông tin Địa lý.

3.5. Bộ môn Khoa học Môi Trường

 

 

 

Số lần xem trang: 10814
Điều chỉnh lần cuối: 31-07-2020

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (09-03-2009)

TÀI NGUYÊN & DU LỊCH SINH THÁI (24-03-2008)

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (24-03-2008)

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (24-03-2008)

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (11-03-2008)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai chín sáu bảy

Xem trả lời của bạn !