Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 144
Toàn hệ thống: 20918
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 

T. Tuấn

T. Quy

 

T. Tuấn

T. Lợi

T. Diệp

T. Quy

T. Tuấn

T. Quy

T. Tuấn

T. Diệp

Chiều

 

T. Tuấn

T. Lợi

 

T. Tuấn

T. Lợi

T. Quy

T. Lợi

T. Tuấn

T. Quy

T. Diệp

T. Lợi

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

TS. Lê Quốc Tuấn (T. Khoa)

0918-284-010

Phụ trách chung, Nghiên cứu Khoa học

TS. Đinh Quang Diệp (P. Khoa)

0903-717-131

Quản lý sinh viên, hợp tác trong nước

TS. Nguyễn Vinh Quy (P. Khoa)

0918-208-828

Đào tạo, Quản lý cơ sở vật chất

TS. Nguyễn Kim Lợi (P. Khoa)

0989-617-328

Hợp tác quốc tế

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :3623
Nhập ngày : 07-03-2010
Điều chỉnh lần cuối :20-03-2010

HỒ SƠ MỞ NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG(06-12-2010)

QUY ĐỊNH THỰC TẬP TN VÀ KLTN (CẬP NHẬT)(20-09-2010)

PHIẾU CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP(14-07-2010)

QUY ĐỊNH BÁO CÁO KLTN(09-08-2010)

CÁC BIỂU MẪU(25-09-2008)

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một tám tám bốn

Xem trả lời của bạn !