Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 170
Toàn hệ thống: 3827
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Trong chương trình hợp tác với Đại học Quốc gia Chung Hsing, nhóm 6 sinh viên lớp DH14ES đã có các hoạt động nhằm tìm hiểu về phát triển nông nghiệp sạch, giao lưu văn hoá và tham gia các các hoạt động cộng đồng.

Các hình ảnh hoạt động

 

 

Số lần xem trang : :800
Nhập ngày : 09-07-2017
Điều chỉnh lần cuối :21-06-2018

DH14ES in Taiwan

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu tám bảy hai

Xem trả lời của bạn !