Chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học và Quản lý Môi trường liên kết với đại học Newcastle, Úc.

Thông tin chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc có thể liên lạc với Văn phòng Khoa Môi trường và Tài nguyên theo số điện thoại 028-3722-0291

Số lần xem trang: 12180
Điều chỉnh lần cuối: 21-04-2021

Quy chế học vụ bậc đại học 2021 (22-08-2021)

Chương trình POHE (25-02-2016)

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống Thông tin Địa lý (09-03-2009)

Chương trình đào tạo ngành Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên (09-03-2009)

Chương trình đào tạo ngành Tài nguyên & Du lịch Sinh thái (24-03-2008)

Chương trình Đào tạo ngành Quản lý Môi trường (24-03-2008)

Chương trình Đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường (24-03-2008)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai bốn bảy

Xem trả lời của bạn !