Học bổng Vững Bước là quỹ học bổng dành riêng cho sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM. Đặc biệt, các bạn sinh viên được xét nhận học bổng là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu trong học tập, tích cực trong các công tác xã hội.

 

 

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu sáu không năm

Xem trả lời của bạn !