Thống kê


Đang xem 83
Toàn hệ thống: 1204
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Bộ môn Tài nguyên và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) được thành lập vào năm 2011 trên cơ sở sát nhập Bộ môn Tài nguyên và Du lịch sinh thái (thành lập năm 2006) và Bộ môn Hệ thống thông tin Địa lý (thành lập năm 2006). Mục tiêu là đào tạo sinh viên về các lĩnh vực quản lý tài nguyên, du lịch sinh thái, và các ứng dụng của công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên và môi trường. Sứ mệnh của bộ môn là cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động liên quan đến quản lý và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và các ứng dụng công nghệ cao trong quản trị tài nguyên.

----

 

Giới thiệu chung

 

Tên bộ môn: Tài nguyên và Hệ thống Thông tin Địa lý

Bộ môn tài nguyên và GIS được thành lập từ năm 2011. Mục tiêu là đào tạo sinh viên về các lĩnh vực tài nguyên, du lịch sinh thái, và ứng dụng GIS nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong việc quản lý và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Sinh viên ra trường có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước và tư nhân thuộc lĩnh vực tài nguyên và quản lý tài nguyên; điều hành và thiết kế tour du lịch sinh thái. Bộ môn còn tổ chức một số khóa huấn luyện ngắn hạn về tài nguyên thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức của cộng động trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Chức năng - nhiệm vụ

 

Giảng dạy và nghiên cứu hệ thống sinh thái, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Nghiên cứu các quá trình sinh hóa trong môi trường và ứng dụng. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết trong việc thiết kế và điều hành tour du lịch sinh thái.

 

Nhân sự 

  1. GS.TS. Nguyễn Kim Lợi
  2. TS. Đỗ Xuân Hồng
  3. TS. Nguyễn Thị Huyền
  4. ThS. Hoàng Thị Thủy
  5. ThS. Nguyễn Trần Liên Hương
  6. ThS. Võ Thị Bích Thùy
  7. ThS. Lê Trương Ngọc Hân
  8. ThS. Nguyễn Duy Liêm 

 

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành: Tài nguyên và Du lịch sinh thái

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

 

Số lần xem trang: 2485
Điều chỉnh lần cuối: 25-05-2022

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không năm sáu năm

Xem trả lời của bạn !