Thống kê


Đang xem 58
Toàn hệ thống: 1677
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

Khoa Môi trường và Tài nguyên được thành lập năm 2009 dựa trên cơ sở sát nhập Khoa Công nghệ Môi trường (2001), Bộ môn Cảnh Quan và Kỹ thuật Hoa viên (2002) và Bộ môn Thông tin Địa lý Ứng dụng (2006). Hiện nay, Khoa có 5 bộ môn:

 1. Bộ môn Quản lý Môi trường

 2. Bộ môn Công nghệ Môi trường

 3. Bộ môn Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên

 4. Bộ môn Tài nguyên và Thông tin Địa lý Ứng dụng

5. Bộ môn Khoa học Môi trường.

Đáp ứng của Khoa về mặt số lượng và chất lượng

1. Nguồn lực hiện có của Khoa về nhân lực (đào tạo trong và ngoài nước)

2 Giáo sư, 2 Phó giáo sư, 8 tiến sỹ, 30 Thạc sỹ, 02 cao học

 1. Đáp ứng kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ

 2. Cơ sở vật chất đầy đủ đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Khoa còn kết hợp với các doanh nghiệp có liên quan đến ngành nghề đào tạo để gửi sinh viên đến thực tập tại cơ sở. 

  CHI TIẾT

   

   

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai hai một năm

Xem trả lời của bạn !