Thống kê


Đang xem 18
Toàn hệ thống: 1338
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 NỘI QUY THỰC TẬP GIÁO TRÌNH

1.      ĐÚNG GIỜ

2.      CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ

3.      TUÂN THỦ LỊCH TRÌNH, CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

4.      KHÔNG TỰ Ý TÁCH LỚP ĐỂ CÓ NHỮNG HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN HOẶC NHÓM NHỎ

5.      ĐẢM BẢO KỶ LUẬT VÀ AN TOÀN

6.      TRANG PHỤC GỌN GÀNG, LỊCH SỰ PHÙ HỢP VỚI HOÀN CẢNH

7.      CHẤP HÀNH NỘI QUY NƠI ĐẾN THỰC TẬP

8.      LUÔN CÓ Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI

9.      TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ SỰ CỐ XẢY RA PHẢI BÁO NGAY VỚI TRƯỞNG ĐOÀN

10.  VIẾT BÁO CÁO VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

 

BAN CHỦ NHIỆM

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai sáu không hai

Xem trả lời của bạn !