Khoa Môi trường & Tài nguyên thông báo danh sách hệ thống Cố vấn học tập của Khoa cho năm học 2021 - 2022.

Sinh viên có những thắc mắc về vấn đề học tập, chương trình đào tạo, điểm đánh giá rèn luyện...... xin vui lòng liên hệ với CVHT lớp mình.

Danh sach CVHT 2020-2021 Khoa MTTN.pdf

 

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám năm ba hai

Xem trả lời của bạn !