Thống kê


Đang xem 26
Toàn hệ thống: 1330
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra Tin học không chuyên áp dụng cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng cho tất cả sinh viên bậc đại học hệ chính quy không chuyên tin học từ học kỳ I năm học 2023-2024 (Xem văn bản tại đây).

Số lần xem trang: 2338
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không năm một bảy

Xem trả lời của bạn !