Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, Khoa Môi trường và Tài nguyên đã có những thành tựu đáng kể trong nghiên cứu khoa học công nghệ, thu hút nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu gần 20 tỉ đồng.

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín năm chín tám

Xem trả lời của bạn !