Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có mục tiêu chung: Giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề trong quản lý tài nguyên và môi trường. 

Xem thêm chi tiết tại đây

Thông báo tuyển sinh

Lịch ôn thi

Quyết định

 

 

Số lần xem trang: 12085
Điều chỉnh lần cuối: 25-06-2014

Chương trình đào tạo (từ khóa 2018 trở đi) (22-07-2020)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn tám không

Xem trả lời của bạn !