Số TT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, học hàm người người có thể hướng dẫn hoạc viên cao học, NCS

Số lượng học viên cao học, NCS có thể tiếp nhận

1

Công nghệ sinh học môi trường

Lê Quốc Tuấn

Tiến sĩ

3 – 5

2

Công nghệ và quản lý môi trường

Nguyễn Vinh Quy

Tiến sĩ

3 – 5

3

Khoa học trái đất, hệ thống thông tin địa lý

Nguyễn Kim Lợi

Phó giáo sư, Tiến sĩ

5 - 7

4

Kỹ thuật môi trường

Nguyễn Tri Quang Hưng

Tiến sĩ

3 – 5

5

Kỹ thuật môi trường

Nguyễn Linh Vũ,

Tiến sĩ

3 – 5

6

Khoa học và kỹ thuật môi trường

Nguyễn Phúc Cẩm Tú

Tiến sĩ

3 – 5

7

Khoa học môi trường đất

Huỳnh Thanh Hùng

Phó giáo sư, Tiến sĩ

3 – 5

8

Sinh thái môi trường

Đinh Quang Diệp

Tiến sĩ

3 – 5

9

Kỹ thuật môi trường

Huỳnh Văn Biết

Tiến sĩ

3 – 5

10

Công nghệ sinh học môi trường

Lê Đình Đôn

Phó giáo sư, Tiến sĩ

5 – 7

11

Khoa học và kỹ thuật môi trường

Nguyễn Bảo Quốc

Tiến sĩ

3 – 5

 

Số lần xem trang: 8883
Điều chỉnh lần cuối: 22-04-2021

Chương trình Đào tạo Cao học Kỹ thuật Môi trường (16-12-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám không ba bảy

Xem trả lời của bạn !