BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
TP.HCM, ngày    tháng     năm 2010
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
NGÀNH: CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN
MÃ NGÀNH: 317
I. Mục tiêu đào tạo:
1.1.Mục tiêu chung:
Đào tạo kỹ sư Cảnh quan có kiến thức và kỹ năng về quy hoạch thiết kế, tổ chức thi công và quản lý các công trình cảnh quan hoa viên, nắm vững kỹ thuật tạo giống, gieo trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh, hoa, kiểng nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ góp phần bảo vệ môi trường và phát triển mảng xanh một cách bền vững.
1.2.Mục tiêu cụ thể:
-         Trang bịcho sinh viên những kiến thức cơ bản về quy họach, thiết kế, quản lý cảnh quan môi trường, khoa học cây trồng, lâm nghiệp đô thị và kỹ thuật hoa viên.
-         Trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành cần thiết để có thể ứng dụng trong việc thiết kế, thi công các công trình phát triển mảng xanh ở các đô thị, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch (du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng), khu dân cư hoặc ở các biệt thự sân vườn,….
-         Trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành về tạo giống , gieo trồng, chăm sóc, bảo dưỡng các loài cây xanh, hoa, kiểng có giá trị kinh tế cao.
-         Trang bị kỹ năng làm việc trong các cơ sở đào tạo, tư vấn, nghiên cứu và sản xuất về các lãnh vực cảnh quan và hoa viên.
1.3.Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:
Những kỹ sư tốt nghiệp ngành học này có khả năng nghiên cứu, thực hiện việc thiết kế, thi công và quản lý các lãnh vực về cảnh quan và hoa viên, có cơ hội phát triển nghề nghiệp tại các cơ quan tư vấn, nghiên cứu hoặc sản xuất như: Văn phòng kiến trúc sư trưởng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông Công chánh, Sở Xây dựng, các Công ty Công viên & Cây xanh, Công ty quản lý công trình công cộng ở các đô thị, các khu du lịch, khu chế xuất, khu công nghiệp, sân Golf, các Vườn Quốc Gia, Khu Bảo tồn Thiên nhiên, Khu Dự trữ sinh quyển, Khu Di tích lịch sử, các cơ sở khuyến xanh kinh doanh hoa kiểng, các công ty du lịch sinh thái hoặc có thể tự thành lập các công ty tư nhân.
II. Nội dung chương trình đào tạo:
II.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 138 tín chỉ, trong đó:
A. Khối kiến thức giáo dục đại cương (57 tín chỉ)
A.1. Khối kiến thức giáo dục chung (Lý luận chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục Thể chất,
      Giáo dục Quốc phòng, v.v . ): 28 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 49,1%
A.2. Khối kiến thức Toán, KHTN: 23 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 40,4%
A.3. Khối kiến thức KHXH-NV: 6 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 10,5%
B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (81 tín chỉ)
B.1. Khối kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành:21 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 25,9%
B.2. Khối kiến thức ngành, chuyên ngành: 47 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 58,1%
B.3. Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp: 6 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 7,4%
B.4. Khóa luận tốt nghiệp: 7 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 8,6%.
C. Khối kiến thức tự chọn  ( 27 tín chỉ):  chiếm tỉ lệ  24,5%
C.1. Khối kiến thức đại cương tự chọn 6 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 22,2%
C.1. Khối kiến thức chuyên nghiệp tự chọn 21 tín chỉ, chiếm tỷ lệ 77,8%
Sinh viên được lựa chọn chương trình đào tạo riêng cho mình dưới sự tư vấn, đề xuất của cố vấn học tập theo chương trình chung được trình bày ở trên.
       Trong khung chương trình này có:
-         28 TC điều kiện, bao gồm: Lý luận chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.
-         83 TC bắt buộc của ngành học, bao gồm: kiến thức Toán, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và môi trường: 23, Khối kiến thức Khoa học Xã hội và nhân văn: 2, Khối kiến thức cơ sở: 21, Khối kiến thức ngành và chuyên ngành: 33, Thực tập: 6, Khoá luận tốt nghiệp: 7
-         27 TC tự chọn của ngành học, bao gồm: Kiến thức giai đoạn đại cương: 6, Kiến thức giai đoạn chuyên nghiệp:21

 

  II. 2. Khung chương trình đào tạo
 
                                   
Ghi chú:

Số TC: Tổng số tín chỉ của môn học
LT: Số tín chỉ lý thuyết
BT: Số tín chỉ bài tập
TL: Số tín chỉ thảo luận
TH: Thực hành, thí nghiệm, TTgiáo trình, …      
(* ) Ghi số thứ tự của môn học tiên quyết                                                        
 
TRƯỞNG KHOA

Số lần xem trang: 13002
Điều chỉnh lần cuối: 21-04-2021

Quy chế học vụ bậc đại học 2021 (22-08-2021)

Chương trình POHE (25-02-2016)

Chương trình đào tạo liên kết với ĐH Newcastle (Australia) (25-02-2011)

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống Thông tin Địa lý (09-03-2009)

Chương trình đào tạo ngành Tài nguyên & Du lịch Sinh thái (24-03-2008)

Chương trình Đào tạo ngành Quản lý Môi trường (24-03-2008)

Chương trình Đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường (24-03-2008)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai chín chín năm

Xem trả lời của bạn !