Bộ môn tài nguyên và du lịch sinh thái được thành lập từ năm 2006. Mục tiêu là đào tạo sinh viên về các lĩnh vực tài nguyên và du lịch sinh thái nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong việc quản lý và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như kỹ năng thiết kế tour du lịch sinh thái.


GIỚI THIỆU BỘ MÔN

(INTRODUCTION)

 

Tên Bộ môn

(Tiếng Việt, Tiếng Anh)

Tài nguyên và Du lịch Sinh thái

Natural Resources and Ecotourism

 

Giới thiệu chung về Bộ môn (Tiếng Việt, Tiếng Anh)

Bộ môn tài nguyên và du lịch sinh thái được thành lập từ năm 2006. Mục tiêu là đào tạo sinh viên về các lĩnh vực tài nguyên và du lịch sinh thái nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong việc quản lý và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như kỹ năng thiết kế tour du lịch sinh thái. Sinh viên ra trường có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước và tư nhân thuộc lĩnh vực tài nguyên và quản lý tài nguyên; điều hành và thiết kế tour du lịch sinh thái. Bộ môn còn tổ chức một số khóa huấn luyện ngắn hạn về tài nguyên thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức của cộng động trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

 

Department of Natural Resources and Ecotourism was founded in 2006. Our target is to educate student about natural resources and ecotourism fields to fulfill the social demand in suitable management and exploitation of natural resources as well as ecotour design. Graduated students are able to work for governmental and private organizations in natural resources and resource management; in tour design and executive. Department also opens and conducts short training cources on natural resource to promote the public awareness in protection of natural resources.

 

Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn (Tiếng Việt, Tiếng Anh)

Giảng dạy và nghiên cứu hệ thống sinh thái, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Nghiên cứu các quá trình sinh hóa trong môi trường và ứng dụng. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết trong việc thiết kế và điều hành tour du lịch sinh thái.

 

Eduction and investigation of ecosystem, conservation of natural resources and biodiversity; Study on biochemical processes in environment and their application; Provide necessary knowledge for student in ecotour design and executive.

 

Nhân sự

1)   TS. Trịnh Trường Giang

2)   TS. Hà Thúc Viên

3)   ThS. Hoàng Thị Thủy

4)   ThS. Trần Thị Yến Phương

5)   KS. Nguyễn Thiên Di

6)   KS. Đỗ Xuân Hồng

Các môn học Bộ môn quản lý (Tên môn học tiếng Việt và Tiếng Anh)

1)   Quản lý Tài nguyên Vùng bờ

2)   Tài nguyên rừng

3)   Du lịch sinh thái

4)   Tiếp thị du lịch

5)   Thiết kế và điều hành tour

6)   Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

7)   Quản trị lữ hành

8)   Địa lý du lịch

9)  Thực tập DLST

 

Coastal zone Management

Forest Resources

Ecotourism

Tourist Advertisement

Tour Design and Executive

Tour guide Bussiness

Travel Management

Tourist Geology

Ecotourism field trip

 

Cơ sở vât chất của Bộ môn

Phòng và trang thiết bị làm việc và giảng dạy

Phòng thí nghiệm sinh học và hóa học

 

Các đề tài/dự án/ công trình khoa học Bộ môn đang thực hiện

Quản lý tài nguyên

Điều tra về sinh khối một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Phát triển Du lịch sinh thái ở các khu bảo tồn

 

Các đề tài/dự án/ công trình khoa học Bộ môn đã thực hiện

 

 

Định hướng nghiên cứu/ Lĩnh vực nghiên cứu của

Bô môn

Nghiên cứu các quá trình sinh học, hệ thống sinh thái, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, thiết kế tour du lịch sinh thái tại các khu bảo tồn cho du khách trong nước và nước ngoài.

Địa chỉ liên lạc

Khoa Môi trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP.HCM

Email

natreseco@gmail.com; tainguyendlst@hcmuaf.edu.vn

Điện thoại liên lạc

84-8-37220291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh về đảo Phú Quốc

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh về Vườn Quốc Gia Bạch Mã

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh về Vườn Quốc Gia Cúc Phương

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh về Phong Nha – Kẻ Bàng

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh về vịnh Hạ Long

 

Số lần xem trang: 12709
Điều chỉnh lần cuối: 23-06-2014

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm bảy tám hai

Xem trả lời của bạn !