1. Thông Tin chung

Khoa Môi trường và Tài nguyên

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37220291; 08.37220723    Fax: 08.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

 

Faculty of Environment and Resources

Nong Lam University – Ho Chi Minh City

Vietnam

Tel: 08.37220291; 08.37220723      Fax: 08.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

 

Cố vấn Khoa học và Đào tạo:  

GS. TS. Bùi Cách Tuyến (Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM)        

 

2. Ban chủ nhiệm Khoa

Trưởng khoa: 

-        PGS. TS. Nguyễn Tri Quang Hưng (quanghungmt@hcmuaf.edu.vn)

Phó khoa:

-        ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương (htmhuong@hcmuaf.edu.vn)

-        TS. Ngô Vy Thảo (ngovythao@hcmuaf.edu.vn)

Thư ký - Giáo vụ Khoa: Nguyễn Thị Minh Thư (minhthu@hcmuaf.edu.vn)

 

3. Nhân sự các Bộ môn

 

1.    Bộ môn Công nghệ Môi trường 
STT
Họ tên
Học hàm, học vị
Ghi chú
1
Nguyễn Tri Quang Hưng
PGSTS
Trưởng Bộ Môn
Trưởng Khoa
2
Phạm Trung Kiên
Thạc sỹ
 
3
Nguyễn Văn Hiển
Thạc sỹ
 
4
Hùynh Ngọc Anh Tuấn
Thạc sỹ
 
5
Lê Thị Lan Thảo
Thạc sỹ
 
6
Vũ Văn Quang
Thạc sỹ
 
7
Nguyễn Văn Huy
Thạc sỹ
 
8
Huỳnh Tấn Nhựt
Thạc sỹ
Đang làm NCS ở nước ngoài 
 
2.    Bộ môn Quản lý môi trường 
1
Nguyễn Linh Vũ
Tiến sỹ
Trưởng Bộ Môn
2
Hòang Thị Mỹ Hương
Thạc sỹ
Phó trưởng Khoa
Chủ tịch công đoàn Trường
3
Nguyễn Kim Huệ
Thạc sỹ
 
4
Bùi Thị Cẩm Nhi
Thạc sỹ
 
5
Hoàng Bảo Phú
Thạc sỹ
 
6
Lê Thị Thủy
Thạc sỹ
 
7
Trần Thị Yến Phương
Thạc sỹ
 
8
Nguyễn Huy Vũ
Thạc sỹ
 
 
3.    Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên 
1
Ngô Thị Minh Thê
Thạc sỹ
Trưởng Bộ Môn
2
Trác Khương Lai
Tiến Sỹ
 
3
Tôn Nữ Gia Ái
Thạc sỹ
 
4
Trương Thị Cẩm Nhung
Thạc sỹ
 
5
Đỗ Ngọc Nhuận
Thạc sỹ
 
6
Vương Thị Thủy
Thạc sỹ
 
7
Nguyễn Văn Long
Thạc sỹ
 
8
Nguyễn Thiện Thanh
Thạc sỹ
 
9
Dương Thị Mỹ Tiên
Thạc sỹ
 
 
4.    Bộ môn Tài nguyên và GIS 
1
Nguyễn Kim Lợi
GS. TS
Trưởng Bộ Môn
2
Tiến sỹ
3
Nguyễn Thị Huyền
Tiến sỹ
 
4
Hoàng Thị Thủy
Thạc sỹ
Đang làm nghiên cứu sinh 
5
Nguyễn Trần Liên Hương
Thạc sỹ
 
6
Võ Thị Bích Thùy
Thạc sỹ
 
7
Lê Trương Ngọc Hân
Thạc sỹ
Đang làm NCS tại nước ngoài 
8
Nguyễn Duy Liêm
Thạc sỹ
 
5.    Bộ môn Khoa học Môi trường
1
Lê Quốc Tuấn
PGS. TS
Trưởng Bộ môn
2
Ngô Vy Thảo
Tiến sỹ
Phó trưởng khoa 
3
Hồ Thanh Bá
Tiến sỹ
 
4
Lê Thị Oanh
Thạc sỹ
 
5
Lê Tấn Thanh Lâm
Thạc sỹ
 
6
Nguyễn Thị Phương Anh
Thạc sỹ
 
7
Nguyễn Thị Hà Vy
Thạc sỹ
 
8
Nguyễn Vũ Đức Thịnh
Thạc sỹ
Đang làm NCS tại nước ngoài
9
Nguyễn Thị Minh Thư
Cử nhân
Thư ký Khoa

 

3.1. Bộ môn Quản lý Môi trường 

3.2. Bộ môn Công nghệ Môi trường

3.3. Bộ môn Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên

3.4. Bộ môn Tài nguyên & Hệ thống Thông tin Địa lý

3.5. Bộ môn Khoa học Môi Trường

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2899
Điều chỉnh lần cuối: 25-09-2023

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm bốn chín tám

Xem trả lời của bạn !