1. Thông Tin chung

 

Khoa Môi trường và Tài nguyên

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.37220291; 08.37220723    Fax: 08.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

 

Faculty of Environment and Resources

Nong Lam University – Ho Chi Minh City

Vietnam

Tel: 08.37220291; 08.37220723      Fax: 08.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

 

Cố vấn Khoa học và Đào tạo:  

GS. TS. Bùi Cách Tuyến (Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM)        

 

2. Ban chủ nhiệm Khoa

Trưởng khoa: 

-        PGS. TS. Nguyễn Tri Quang Hưng (quanghungmt@hcmuaf.edu.vn)

Phó khoa:

-        TS. Hồ Thanh Bá (thanhbamt@hcmuaf.edu.vn)

-        ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương (huongvie@yahoo.com)

Thư ký Khoa: Nguyễn Thị Minh Thư (minhthu@hcmuaf.edu.vn)

Giáo vụ Khoa: Ngô Thị Minh Thê (ntmthe05@yahoo.com)

 

 

3. Nhân sự các Bộ môn

 

 

1.    Bộ môn Công nghệ Môi trường 

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Ghi chú

1

Nguyễn Tri Quang Hưng

PGSTS

Trưởng Khoa; Trưởng Bộ môn

2

Phạm Trung Kiên

Thạc sỹ

 

3

Nguyễn Văn Hiển

Thạc sỹ

 

4

Hùynh Ngọc Anh Tuấn

Thạc sỹ

 

5

Lê Thị Lan Thảo

Thạc sỹ

 

6

Vũ Văn Quang

Thạc sỹ

 

7

Nguyễn Văn Huy

Thạc sỹ

 

8

Huỳnh Tấn Nhựt

Thạc sỹ

 

 

2.    Bộ môn Quản lý môi trường 

1

Nguyễn Linh Vũ

Tiến sỹ

Trưởng Bộ Môn

2

Nguyễn Vinh Quy

Tiến sỹ

 

3

Hòang Thị Mỹ Hương

Thạc sỹ

Phó trưởng Khoa
Chủ tịch công đoàn Trường

4

Nguyễn Kim Huệ

Thạc sỹ

 

5

Bùi Thị Cẩm Nhi

Thạc sỹ

 

6

Hoàng Bảo Phú

Thạc sỹ

 

7

Lê Thị Thủy

Thạc sỹ

 

8

Trần Thị Yến Phương

Thạc sỹ

 

9

Nguyễn Huy Vũ

Kỹ sư

Đang học cao học

 

3.    Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên 

1

Ngô Thị Minh Thê

Thạc sỹ

Trưởng Bộ Môn; Chủ tịch Công đoàn Khoa 

2

Trác Khương Lai

Tiến Sỹ

 

3

Tôn Nữ Gia Ái

Thạc sỹ

 

4

Trương Thị Cẩm Nhung

Thạc sỹ

 

5

Đỗ Ngọc Nhuận

Thạc sỹ

 

6

Phạm Minh Thịnh

Thạc sỹ

 

7

Vương Thị Thủy

Thạc sỹ

 

8

Nguyễn Văn Long

Thạc sỹ

Đã hoàn thành chương trình NCS và chờ nhận bằng Tiến sỹ

9

Nguyễn Thiện Thanh

Thạc sỹ

 

10

Dương Thị Mỹ Tiên

Thạc sỹ

 

 

4.    Bộ môn Tài nguyên và GIS 

1

Nguyễn Kim Lợi

GS. TS

Trưởng Bộ Môn

2

Đỗ Xuân Hồng 

Tiến sỹ

 

3

Nguyễn Thị Huyền

Tiến sỹ

 

4

Hoàng Thị Thủy

Thạc sỹ

Đang làm nghiên cứu sinh 

5

Nguyễn Trần Liên Hương

Thạc sỹ

 

6

Võ Thị Bích Thùy

Thạc sỹ

 

7

Lê Trương Ngọc Hân

Thạc sỹ

 

8

Nguyễn Duy Liêm

Kỹ sư

Đang học cao học

 

5.    Bộ môn Khoa học Môi trường

1

Lê Quốc Tuấn

PGS. TS

Trưởng Bộ môn

2

Bùi Cách Tuyến

GS. TS

 

 

3

Nguyễn Trịnh Minh Anh

Tiến sỹ

 

4

Ngô Vy Thảo

Tiến sỹ

 

5

Hồ Thanh Bá

Tiến sỹ

Phó Trưởng khoa 

6

Nguyễn Nhật Huỳnh Mai

Tiến sỹ

 

7

Lê Thị Oanh

Thạc sỹ

 

8

Lê Tấn Thanh Lâm

Thạc sỹ

 

9

Nguyễn Thị Phương Anh

Thạc sỹ

 

10

Nguyễn Thị Hà Vy

Thạc sỹ

 

11

Nguyễn Vũ Đức Thịnh

Kỹ sư

Đang học thạc sỹ

12

Nguyễn Thị Minh Thư

Cử nhân

Thư ký Khoa

 

 

 

 

3.1. Bộ môn Quản lý Môi trường 

3.2. Bộ môn Công nghệ Môi trường

3.3. Bộ môn Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên

3.4. Bộ môn Tài nguyên & Hệ thống Thông tin Địa lý

3.5. Bộ môn Khoa học Môi Trường

 

 

Số lần xem trang: 12649
Điều chỉnh lần cuối: 12-08-2021

Văn bản hỗ trợ đánh giá theo chuẩn AUN (27-04-2021)

Nhân sự (02-03-2010)

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (11-03-2008)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm ba bảy hai

Xem trả lời của bạn !