Thống kê


Đang xem 61
Toàn hệ thống: 1170
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

1.1. Tổng quan
 
Dự án "Lắng đọng khí quyển ở các lưu vực sông lớn và những tác động tiềm ẩn đối với môi trường nước; DEPOSITION", 2020-2022, được SIDA tài trợ thông qua SEI-SUMERNET. Đây là tổ hợp nghiên cứu hợp tác do Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan chủ trì, phối hợp với Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP), Campuchia và Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (NLU), Việt Nam. Dự án nhằm mục đích đánh giá mối liên hệ giữa khí thải khí quyển và đầu vào lắng đọng đối với các lưu vực sông lớn của GMS. Sự thay đổi chất lượng nước do sự khác biệt về dòng lắng đọng trong khí quyển liên quan đến các kịch bản phát thải (kịch bản cơ sở và kịch bản dự kiến) sẽ được mô tả để đánh giá các tác động tiềm ẩn đối với các cộng đồng địa phương trong lưu vực. Nhiều lợi ích của việc giảm phát thải không khí đối với chất lượng nước sông, hệ sinh thái, chất lượng không khí và khí hậu sẽ được chứng minh với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ quyền của con người đối với nước sạch, không khí sạch và công bằng khí hậu.
Các phát hiện của dự án được phổ biến thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm các hội thảo quốc gia, các bài thuyết trình tại hội nghị, các bài báo khoa học, áp phích cho cộng đồng địa phương và tóm tắt chính sách.
 
1.2. Mục tiêu của hội thảo
Hội thảo quốc gia tại Việt Nam này là một trong ba hội thảo mà dự án đã tổ chức. Hội thảo tại Việt Nam do nhóm NLU tổ chức nhằm thông báo rộng rãi cho các bên liên quan về kết quả của dự án. Những người tham gia bao gồm các cộng đồng địa phương trong lưu vực sông Buông, các nhà nghiên cứu từ các trường đại học, tổ chức, chính quyền địa phương và sinh viên ở Việt Nam và Thái Lan.
 
1.3. Thời gian và địa điểm
Hội thảo được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại Khoa Môi trường và Tài nguyên, Đại học Nông Lâm Tp. HCM, Việt Nam vào ngày 5 tháng 11 năm 2022. Hội thảo quy tụ 42 người tham gia (nam 52% và nữ 48%), bao gồm các nhà hoạch định chính sách, học giả, đối tác phát triển và cộng đồng.

Số lần xem trang: 2312
Điều chỉnh lần cuối: 02-02-2023

Công trình đã thực hiện

Dự án MONTUS (17-12-2020)

Đề tài Trà Sư - An Giang (27-10-2010)

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bảy tám bảy chín

Xem trả lời của bạn !