Ngày đầu tiên khởi động nghiên cứu đề tài Rừng tràm Trà Sư - Tỉnh An Giang.

Xuất phát từ Trường Đại học Nông Lâm lúc 5 giờ sáng, thẳng tiến Trà Sư và đến nơi nghiên cứu lúc 15h00, tất cả mọi người đều mệt, nhưng rất hăng hái. Tiến hành thu mẫu và phỏng vấn ngay. Kết thúc lúc 19h00.

Hình ảnh nhóm nghiên cứu ngày 2010-10-27

Hướng dẫn sử dụng GPS 

Số lần xem trang: 12114
Điều chỉnh lần cuối: 21-04-2021

Công trình đã thực hiện

Dự án MONTUS (17-12-2020)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không chín một năm

Xem trả lời của bạn !