1. General information

Faculty of Environment and Resources

Nong Lam University – HCMC

VIETNAM

Tel: 08.37220291; 08.37220723      Fax: 08.38960713

E-mail: 

kmt@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

Scientific and educational Consultant: Prof. Dr. Bùi Cách Tuyến         

 

2. Heads of Faculty

- Nguyen Tri Quang Hung, PhD., Dean (quanghungmt@hcmuaf.edu.vn)

- Ho Thanh Ba, PhD., Vice Dean (thanhbamt@hcmuaf.edu.vn)

- Ms. Hoang Thi My Huong, Vice Dean (huongvie@yahoo.com)

 

Secretary of Faculty: Ms. Nguyen Thi Minh Thu (minhthu@hcmuaf.edu.vn)

Academic Staff: Ms. Ngo Thi Minh The (ntmthe05@yahoo.com)

 

 3. Human resources of Faculty

 

 

1.    Department of Environmental Technology

 

STT

FULL NAME

RANK/DEGREE

NOTED

1

Nguyen Tri Quang Hung

A/Prof. PhD

Head; Dean

2

Pham Trung Kien

Master

 

3

Nguyen Van Hien

Master

 

4

Huynh Ngoc Anh Tuan

Master

 

5

 

Le Thi Lan Thao

Master

 

6

Vu Van Quang

Master

 

7

Huynh Tan Nhut

Master

 

8

Nguyen Van Huy

Master

 

 

2.    Department of Environmental Management

 

1

Nguyen Linh Vu

PhD

Head

2

Nguyen Vinh Quy

PhD

 

3

Hoang Thi My Huong

Master

Vice Dean

4

Nguyen Kim Hue

Master

 

5

Bui Thi Cam Nhi

Master

 

6

Hoang Bao Phu

Master

 

7

Tran Thi Yen Phuong

Master

 

8

 

Le Thi Thuy

Master

 

Nguyen Huy Vu

Engineerer

Master student

 

3.    Department of Horticultural and Environmental Landscaping

 

1

Pham Minh Thinh

Master

Head

2

Trac Khuong Lai

PhD

 

3

Ton Nu Gia Ai

Master

 

4

 

Truong Thi Cam Nhung

Master

 

5

Do Ngoc Nhuan

Master


6

Ngo Thi Minh The

Master

 

7

 

Vuong Thi Thuy

Master

 

8

Nguyen Van Long

Master

PhD candidate in China

9

 

Nguyen Thien Thanh

Master

 

10

Duong Thi My Tien

Master

 

 

4.    Department of Natural Resources and GIS

 

1

Nguyen Kim Loi

Prof. PhD.

Head

2

Do Xuan Hong 

PhD

 

3

Nguyen Thi Huyen

PhD

 

4

Hoang Thi Thuy

Master

PhD candidate 

5

Nguyen Tran Lien Huong

Master

 

6

Vo Thi Bich Thuy

Master

 

7

 

Le Truong Ngoc Han

Master

 

8

Nguyen Duy Liem

Engineerer

Master student

 

5.    Department of Environmental Sciences

 

1

Le Quoc Tuan

A/Prof. PhD.

Head

2

Bui Cach Tuyen

Prof. PhD.

 

3

Nguyen Trinh Minh Anh

PhD

 

4

 

Ngo Vy Thao

PhD

 

5

 

Ho Thanh Ba

PhD

Vice Dean 

6

Nguyen Nhat Huynh Mai

PhD

 

7

Le Thi Oanh

Master

 

8

Le Tan Thanh Lam

Master

 

9

Nguyen Thi Phuong Anh

Master

 

10

Nguyen Thi Ha Vy

Master

 

11

Nguyen Vu Duc Thinh

Engineerer

Master student

12

Nguyen Thi Minh Thu

Bachelor

Secretary

 

3.1. Department of Environment Management. 

3.2. Department of Environmental Technology 

3.3. Department of Horticulture & Lanscaping 

3.4. Department of Natural Resources & Geogrpahic Information System

3.5. Department of Environmental Science

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page count: 12651
Last modify: 12-08-2021

Web links

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn ba bảy không

Xem trả lời của bạn !