During the 2015-2020 period, the Faculty of Environment and Natural Resources has made remarkable achievements in science and technology, accumulating nearly 20 billion VND invested. 

 

Web links

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai chín ba năm

Xem trả lời của bạn !