1. General information

Faculty of Environment and Resources

Nong Lam University – HCMC

VIETNAM

Tel: 08.37220291; 08.37220723      Fax: 08.38960713

E-mail: kmt@hcmuaf.edu.vn

 

Scientific and educational Consultant: Prof. Dr. Bùi Cách Tuyến         

 

2. Heads of Faculty

- Nguyá»…n Tri Quang HÆ°ng, PhD., Dean (quanghungmt@hcmuaf.edu.vn)

- Ngô Vy Thảo, PhD., Vice Dean (ngovythao@hcmuaf.edu.vn)

- Ms. Hoàng Thị Mỹ HÆ°Æ¡ng, Vice Dean (huongvie@yahoo.com)

 

 

Secretary of Faculty: Ms. Nguyễn Thị Minh Thư (minhthu@hcmuaf.edu.vn)

Academic Staff: Ms. Ngô Thị Minh Thê (ntmthe05@yahoo.com)

 

 3. Human resources of Faculty. 

1.    Department of Environmental Technology

 

STT

FULL NAME

RANK/DEGREE

NOTED

1

Nguyá»…n Tri Quang HÆ°ng

A/Prof. PhD

Head; Dean

2

Phạm Trung Kiên

Master

 

3

Nguyễn Văn Hiển

Master

 

4

Hùynh Ngọc Anh Tuấn

Master

 

5

Lê Thị Lan Thảo

Master

 

6

Vũ Văn Quang

Master

 

7

Huỳnh Tấn Nhựt

Master

 

8

Nguyễn Văn Huy

Master

 

 

2.    Department of Environmental Management

 

1

Nguyá»…n Linh VÅ©

PhD

Head

2

Nguyá»…n Vinh Quy

PhD

 

3

Hoàng Thị Mỹ HÆ°Æ¡ng

Master

Vice Dean

4

Nguyễn Kim Huệ

Master

 

5

Bùi Thị Cẩm Nhi

Master

 

6

Hoàng Bảo Phú

Master

 

7

Trần Thị Yến Phương

Master

 

8

Lê Thị Thủy

Master

 

Nguyá»…n Huy VÅ©

Engineerer

Master student

 

3.    Department of Horticultural and Environmental Landscaping

 

1

Phạm Minh Thịnh

Master

Head

2

Trác KhÆ°Æ¡ng Lai

PhD

 

3

Tôn Nữ Gia Ái

Master

 

4

Trương Thị Cẩm Nhung

Master

 

5

Đỗ Ngọc Nhuận

Master

Deputy head of Property management office

6

Ngô Thị Minh Thê

Master

 

7

Vương Thị Thủy

Master

 

8

Nguyễn Văn Long

Master

PhD candidate in China

9

Nguyễn Thiện Thanh

Master

 

10

DÆ°Æ¡ng Thị Mỹ Tiên

Master

 

 

4.    Department of Natural Resources and GIS

 

1

Nguyễn Kim Lợi

Prof. PhD.

Head

2

Đỗ Xuân Hồng 

PhD

 

3

Nguyễn Thị Huyền

PhD

 

4

Hoàng Thị Thủy

Master

PhD candidate 

5

Nguyá»…n Trần Liên HÆ°Æ¡ng

Master

 

6

Võ Thị Bích Thùy

Master

 

7

Lê TrÆ°Æ¡ng Ngọc Hân

Master

 

8

Nguyá»…n Duy Liêm

Engineerer

Master student

 

5.    Department of Environmental Sciences

 

1

Lê Quốc Tuấn

A/Prof. PhD.

Head

2

Bùi Cách Tuyến

Prof. PhD.

 

3

Nguyễn Trịnh Minh Anh

PhD

 

4

Ngô Vy Thảo

PhD

Vice Dean 

5

Hồ Thanh Bá

PhD

 

6

Nguyễn Nhật Huỳnh Mai

PhD

 

7

Lê Thị Oanh

Master

 

8

Lê Tấn Thanh Lâm

Master

 

9

Nguyễn Thị Phương Anh

Master

 

10

Nguyá»…n Thị Hà Vy

Master

 

11

Nguyễn Vũ Đức Thịnh

Engineerer

Master student

12

Nguyễn Thị Minh Thư

Bachelor

Secretary

 

3.1. Department of Environment Management. 

3.2. Department of Environmental Technology 

3.3. Department of Horticulture & Lanscaping.

3.4. Department of Natural Resources & Geogrpahic Information System.  

3.5. Department of Environmental Science

 

 

 

 

 

 

Page count: 2633
Last modify: 01-02-2024

Web links

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu bảy chín không

Xem trả lời của bạn !

logolink