Thống kê


Đang xem 213
Toàn hệ thống: 1522
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Thông báo danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 3 năm 2024

Sinh viên nếu có thắc mắc vui lòng phản hồi cho giáo vụ Khoa trước ngày 10/3/2024.

Thông báo danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 3 năm 2024
Sinh viên nếu có thắc mắc vui lòng phản hồi cho giáo vụ Khoa trước ngày 10/3/2024.
Xem danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 3/2024: Tại đây.

Số lần xem trang: 2347
Điều chỉnh lần cuối:

THÔNG BÁO

Seminar “Cơ hội ứng dụng ảnh viễn thám trong lĩnh vực tài nguyên nước, quản lý đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam” (13-06-2024)

THÔNG BÁO TUYỂN ỨNG VIÊN THAM GIA DỰ ÁN (05-06-2024)

Thông báo chương trình Thạc sỹ Công nghệ , tái sử dụng và quản lý nước năm 2024 (05-06-2024)

Báo cáo chuyên đề Tổng quan của NCS đang thực hiện luận án tại khoa Môi trường và Tài nguyên (29-01-2024)

Thông báo về việc đăng ký Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp trên hệ thống đăng ký môn học (06-12-2023)

Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm 2023 (20-11-2023)

Rà soát, xét điểm tương đương đối với các học phần đã có điểm thi trước tháng 09/2021 (07-11-2023)

Đăng ký giao lưu với sinh viên và giảng viên trường Đại học Adelaide, Australia (12-09-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 - năm 2023 (06-09-2023)

Thông báo về khóa đào tạo Summer School (25-08-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bảy sáu bảy sáu

Xem trả lời của bạn !