Thống kê


Đang xem 13
Toàn hệ thống: 1107
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Dự án “Tiếng Anh chuyên ngành kết hợp Thí nghiệm thực hành về Phân hủy nhựa bằng vi sinh vật tại Việt Nam", được Quỹ Hành động Ngoại giao Công dân (CDAF) năm 2024 xét duyệt và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tài trợ để thực hiện.

Chương trình dự kiến:

- Tháng 7/2024: Khoá online với 04 chuyên đề chia đều vào mỗi cuối tuần (08 ngày);

- Tháng 8/2024: Khoá học tập trung trực tiếp tại trường Đại học Tân Tạo, Long An (06 ngày);

- Tháng 9/2024: Trao đổi online và định hướng phát triển (02 ngày). 

 Dự án “Tiếng Anh chuyên ngành kết hợp Thí nghiệm thực hành về Phân hủy nhựa bằng vi sinh vật tại Việt Nam", được Quỹ Hành động Ngoại giao Công dân (CDAF) năm 2024 xét duyệt và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tài trợ để thực hiện.

Mục tiêu: Dự án tập trung vào việc trang bị cho sinh viên những kỹ năng thiết yếu trong lĩnh vực khoa học và tiếng Anh, đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến xử lý và bảo vệ môi trường. Khi tham gia dự án, các bạn sinh viên sẽ được xây dựng nền tảng vững chắc về tiếng Anh chuyên ngành khoa học và có cơ hội trải nghiệm thực tế các thí nghiệm liên quan đến quá trình phân hủy nhựa . Điều này không chỉ giúp nâng cao hiểu biết mà còn góp phần nâng cao nhận thức về tác động của quá trình phân hủy nhựa bằng phương pháp vi sinh tại Việt Nam, từ đó thúc đẩy các bạn trẻ tìm kiếm giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường. 

Chương trình dự kiến:
 
- Tháng 7/2024: Khoá online với 04 chuyên đề chia đều vào mỗi cuối tuần (08 ngày);
- Tháng 8/2024: Khoá học tập trung trực tiếp tại trường Đại học Tân Tạo, Long An (06 ngày);
- Tháng 9/2024: Trao đổi online và định hướng phát triển (02 ngày). 

Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Số lần xem trang: 2350
Điều chỉnh lần cuối: 05-06-2024

THÔNG BÁO

Seminar “Cơ hội ứng dụng ảnh viễn thám trong lĩnh vực tài nguyên nước, quản lý đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam” (13-06-2024)

Thông báo chương trình Thạc sỹ Công nghệ , tái sử dụng và quản lý nước năm 2024 (05-06-2024)

Thông báo danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 3 năm 2024 (07-03-2024)

Báo cáo chuyên đề Tổng quan của NCS đang thực hiện luận án tại khoa Môi trường và Tài nguyên (29-01-2024)

Thông báo về việc đăng ký Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp trên hệ thống đăng ký môn học (06-12-2023)

Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm 2023 (20-11-2023)

Rà soát, xét điểm tương đương đối với các học phần đã có điểm thi trước tháng 09/2021 (07-11-2023)

Đăng ký giao lưu với sinh viên và giảng viên trường Đại học Adelaide, Australia (12-09-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 - năm 2023 (06-09-2023)

Thông báo về khóa đào tạo Summer School (25-08-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn năm bốn một

Xem trả lời của bạn !