Lưu ý :

-      Luận văn tốt nghiệp khi nộp thì bìa, tờ lót và header/footer không để tên GVHD. Việc bổ sung bìa, tờ lót và header/footer và để tên GVHD (kèm chữ ký) thực hiện sau khi hoàn thiện báo cáo LVTN để nộp Khoa MT&TN

 

-        Hội đồng báo cáo : chỉ được thành lập khi số lượng sinh viên đăng ký ít nhất là 10SV. Nếu số lượng thấp hơn sẽ được tiến hành cộng dồn vào đợt báo cáo tiếp theo.

Số lần xem trang: 12131
Điều chỉnh lần cuối: 08-08-2019

THÔNG BÁO

Danh sách ban cán sự - ban chấp hành Đoàn các lớp (01-11-2021)

Danh sách Sinh viên đạt chuẩn tốt nghiệp - Tháng 6/2021 (05-06-2021)

Kế hoạch chuỗi hoạt động "Khoa học và Khởi nghiệp Sinh viên" năm 2021 (09-05-2021)

Lịch bảo vệ KLTN ngành KTMT đợt tháng 04-07/2021 (19-03-2021)

Quy chế học vụ năm 2014 (29-07-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín tám sáu bốn

Xem trả lời của bạn !