SV nhấp vào ĐÂY để xem Quy chế học vụ năm 2014

 Student  can see here the information related to educational pogram of Nong Lam university, academic year of 2014.

Số lần xem trang: 12228
Điều chỉnh lần cuối: 05-01-2018

THÔNG BÁO

Danh sách Sinh viên đạt chuẩn tốt nghiệp - Tháng 12/2021 (25-12-2021)

Danh sách ban cán sự - ban chấp hành Đoàn các lớp (01-11-2021)

Danh sách Sinh viên đạt chuẩn tốt nghiệp - Tháng 6/2021 (05-06-2021)

Kế hoạch chuỗi hoạt động "Khoa học và Khởi nghiệp Sinh viên" năm 2021 (09-05-2021)

Lịch bảo vệ KLTN ngành KTMT đợt tháng 04-07/2021 (19-03-2021)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VẶN TỐT NGHIỆP NGÀNH KTMT NĂM 2019-2020 (08-08-2019)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai ba năm bốn

Xem trả lời của bạn !