THÔNG BÁO

Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Sinh viên ngành KTMT đợt tháng 4, 7

 

Bộ môn Công nghệ Môi trường thông báo đến sinh viên các lớp từ niên khóa 2013 – 2016 về thời gian báo cáo khóa luận như sau:

STT

ĐỢT BẢO VỆ

 KLTN

NGÀY NỘP

BÁO CÁO

NGÀY

BÁO CÁO

ĐỊA ĐIỂM

1

Tháng 4/2021

02/04/2021

16/04/2021

KHOA MT&TN

2

Tháng 7/2021

(dự kiến)

02/07/2021

16/07/2021

Lưu ý:

Hạn nộp khóa luận: buổi sáng từ 8giờ - 11 giờ, 02/04/2021.

- Luận văn tốt nghiệp khi nộp thì bìa, tờ lót và header/footer không để tên GVHD. Việc bổ sung bìa, tờ lót và header/footer và để tên GVHD (kèm chữ ký) thực hiện sau khi hoàn thiện báo cáo LVTN để nộp Khoa MT&TN

- Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo hoàn chỉnh (theo mẫu bìa xanh dương, in 2 mặt, có kèm phiếu giao nhiệm vụ của GVHD (để rời))

Báo cáo Khóa luận: 16/04/2021.

- Tất cả sinh viên có mặt đúng 7h30 ngày 16/04/2021 tại địa điểm trên với trang phục lịch sự.

- Sinh viên chuẩn bị trước nội dung đồ án dạng file power point (ppt) để trình bày.

- Thời gian mỗi sinh viên trình bày: 10 Phút.

- Sau khi báo cáo, sinh viên cần hoàn thiện báo cáo theo góp ý của Hội đồng chấm tốt nghiệp.

Hạn nộp sau chỉnh sửa: Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo hoàn chỉnh (theo mẫu bìa xanh dương, có chữ ký của GVHD) và CD về văn phòng Bộ môn Công nghệ nghệ Môi trường trước 17 h ngày 26/04/2021.

Trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 12227
Điều chỉnh lần cuối: 19-03-2021

THÔNG BÁO

Danh sách Sinh viên đạt chuẩn tốt nghiệp - Tháng 12/2021 (25-12-2021)

Danh sách ban cán sự - ban chấp hành Đoàn các lớp (01-11-2021)

Danh sách Sinh viên đạt chuẩn tốt nghiệp - Tháng 6/2021 (05-06-2021)

Kế hoạch chuỗi hoạt động "Khoa học và Khởi nghiệp Sinh viên" năm 2021 (09-05-2021)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VẶN TỐT NGHIỆP NGÀNH KTMT NĂM 2019-2020 (08-08-2019)

Quy chế học vụ năm 2014 (29-07-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai tám sáu năm

Xem trả lời của bạn !