Theo kế hoạch của Nhà trường về việc xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 vào tháng 6 năm 2021, Phòng Đào tạo vừa ra thông báo về Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (xem Thông báo tại đây).

 

Các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (xem danh sách tại đây) nhưng chưa chưa muốn tốt nghiệp vui lòng làm đơn đề nghị gửi Hội đồng xét tốt nghiệp cấp Khoa phê duyệt để đảm bảo đúng trình tự do Phòng Đào tạo quy định.

 

Hạn chót nhận đơn đề nghị: ngày 09/06/2021 tại VP Khoa Môi trường & Tài nguyên.

 

Trân trọng thông báo./.

 

 

 

 

Số lần xem trang: 12069
Điều chỉnh lần cuối: 05-06-2021

THÔNG BÁO

Kế hoạch chuỗi hoạt động "Khoa học và Khởi nghiệp Sinh viên" năm 2021 (09-05-2021)

Lịch bảo vệ KLTN ngành KTMT đợt tháng 04-07/2021 (19-03-2021)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VẶN TỐT NGHIỆP NGÀNH KTMT NĂM 2019-2020 (08-08-2019)

Quy chế học vụ năm 2014 (29-07-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn ba năm chín

Xem trả lời của bạn !