CAT dành cho Khối trường Đại học (Tự học có hướng dẫn).

Nội dung đào tạo: các nội dung và phương pháp đo lường phát thải khí nhà kính ở cấp doanh nghiệp và các giải pháp năng lượng để giảm phát thải.

Hình thức tham gia:

          Lựa chọn 1: học viên tự học và thi cuối khóa để nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

          Lựa chọn 2: ngoài tự học thì có thể tham gia tham 5 buổi của Webinar Đợt 4 diễn ra vào thứ Sáu hàng tuần vào lúc 09.00 đến 11:00 từ 5/8/2022 đến ngày 9/9/2022.

Đây là khóa học miễn phí.

Học viên sẽ nhận được giấy chứng nhận điện tử do GIZ và atingi cấp khi hoàn thành các Module học và Kiểm tra cuối khóa.

Thời gian: khóa học kết thúc vào cuối tháng 9 năm 2022.

 

 

Số lần xem trang: 237
Điều chỉnh lần cuối: 28-07-2022

THÔNG BÁO

Chương trình đào tạo các ngành của khoa MT&TN từ năm 2022 (24-05-2023)

Đăng ký Seminar giới thiệu các dự án đang triển khai bởi nhóm nghiên cứu MATHY-NLU (27-02-2023)

Thông báo rút học phần học kỳ II năm học 2022 - 2023 (16-02-2023)

Mời tham dự buổi trao chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA - Ngành Kỹ thuật Môi trường (09-12-2022)

Phân công nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm Khoa nhiệm kỳ 2021-2025 (24-10-2022)

Danh sách cố vấn học tập năm học 2022 - 2023 (23-09-2022)

Đăng ký seminar khoa học - Đánh giá tài nguyên nước bằng vân cây (05-09-2022)

Cập nhật tiêu chuẩn xét tốt nghiệp khóa 2018 (30-08-2022)

Thông báo đăng ký môn học bổ sung học kỳ 1 năm học 22-23 (29-08-2022)

Thông báo về kết quả xét cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2021 - 2022 Khoa Môi trường và tài nguyên (12-07-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy năm chín bốn

Xem trả lời của bạn !