Thống kê


Đang xem 142
Toàn hệ thống: 1508
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Theo thống nhất của Ban Chủ nhiệm Khoa, để thuận tiện cho việc duyệt ký hồ sơ cho Giảng viên và Sinh viên cũng như điều hành công tác chung, Khoa Môi trường và Tài nguyên xin thông báo về trách nhiệm phụ trách các mảng công tác của Ban Chủ nhiệm.

Trưởng Khoa - PGS.TS. Nguyễn Tri Quang Hưng:

- Phụ trách chung

- Tổ chức - Cán bộ - Kế hoạch - Tài chính

- Hợp tác đối ngoại - Truyền thông

- Đào tạo Sau Đại học

Phó Trưởng Khoa - ThS Hoàng Thị Mỹ Hương:

- Hợp tác đối nội và truyền thông

- Cố vấn học tập và công tác sinh viên

- Công tác công đoàn thể (Công đoàn, Đoàn - Hội)

Phó Trưởng Khoa - TS Ngô Vy Thảo

 Đào tạo Đại học

 Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-  Quản lý vật tư và trang thiết bị Phòng Thí nghiệm Khoa

 

Đối với hồ sơ cần trình ký, cá nhân liên quan để vào Khay trình ký và nhận lại ở Khay đã ký tại Khoa. Hồ sơ sẽ giải quyết trong 03 ngày làm việc hành chính theo trách nhiệm ký hồ sơ đã phân công. Tuy nhiên, thành viên BCN Khoa có thể ký thay lãnh đạo Khoa khác trong lĩnh vực khác trong trường hợp khẩn cấp và cần thiết (theo ủy quyền của Trưởng khoa).

 

Số lần xem trang: 2327
Điều chỉnh lần cuối: 25-10-2022

THÔNG BÁO

Seminar “Cơ hội ứng dụng ảnh viễn thám trong lĩnh vực tài nguyên nước, quản lý đất đai và nông nghiệp tại Việt Nam” (13-06-2024)

THÔNG BÁO TUYỂN ỨNG VIÊN THAM GIA DỰ ÁN (05-06-2024)

Thông báo chương trình Thạc sỹ Công nghệ , tái sử dụng và quản lý nước năm 2024 (05-06-2024)

Thông báo danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 3 năm 2024 (07-03-2024)

Báo cáo chuyên đề Tổng quan của NCS đang thực hiện luận án tại khoa Môi trường và Tài nguyên (29-01-2024)

Thông báo về việc đăng ký Khóa luận/Tiểu luận tốt nghiệp trên hệ thống đăng ký môn học (06-12-2023)

Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm 2023 (20-11-2023)

Rà soát, xét điểm tương đương đối với các học phần đã có điểm thi trước tháng 09/2021 (07-11-2023)

Đăng ký giao lưu với sinh viên và giảng viên trường Đại học Adelaide, Australia (12-09-2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 3 - năm 2023 (06-09-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba tám sáu ba

Xem trả lời của bạn !