Theo thống nhất của Ban Chủ nhiệm Khoa, để thuận tiện cho việc duyệt ký hồ sơ cho Giảng viên và Sinh viên cũng như điều hành công tác chung, Khoa Môi trường và Tài nguyên xin thông báo về trách nhiệm phụ trách các mảng công tác của Ban Chủ nhiệm.

Trưởng Khoa - PGS.TS. Nguyễn Tri Quang Hưng:

- Phụ trách chung

- Tổ chức - Cán bộ - Kế hoạch - Tài chính

- Hợp tác đối ngoại - Truyền thông

- Đào tạo Sau Đại học

Phó Trưởng Khoa - ThS Hoàng Thị Mỹ Hương:

- Hợp tác đối nội và truyền thông

- Cố vấn học tập và công tác sinh viên

- Công tác công đoàn thể (Công đoàn, Đoàn - Hội)

Phó Trưởng Khoa - TS Ngô Vy Thảo

 Đào tạo Đại học

 Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-  Quản lý vật tư và trang thiết bị Phòng Thí nghiệm Khoa

 

Đối với hồ sơ cần trình ký, cá nhân liên quan để vào Khay trình ký và nhận lại ở Khay đã ký tại Khoa. Hồ sơ sẽ giải quyết trong 03 ngày làm việc hành chính theo trách nhiệm ký hồ sơ đã phân công. Tuy nhiên, thành viên BCN Khoa có thể ký thay lãnh đạo Khoa khác trong lĩnh vực khác trong trường hợp khẩn cấp và cần thiết (theo ủy quyền của Trưởng khoa).

 

Số lần xem trang: 253
Điều chỉnh lần cuối: 25-10-2022

THÔNG BÁO

Chương trình đào tạo các ngành của khoa MT&TN từ năm 2022 (24-05-2023)

Đăng ký Seminar giới thiệu các dự án đang triển khai bởi nhóm nghiên cứu MATHY-NLU (27-02-2023)

Thông báo rút học phần học kỳ II năm học 2022 - 2023 (16-02-2023)

Mời tham dự buổi trao chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA - Ngành Kỹ thuật Môi trường (09-12-2022)

Danh sách cố vấn học tập năm học 2022 - 2023 (23-09-2022)

Đăng ký seminar khoa học - Đánh giá tài nguyên nước bằng vân cây (05-09-2022)

Cập nhật tiêu chuẩn xét tốt nghiệp khóa 2018 (30-08-2022)

Thông báo đăng ký môn học bổ sung học kỳ 1 năm học 22-23 (29-08-2022)

CAT dành cho Khối trường Đại học (Tự học có hướng dẫn) (28-07-2022)

Thông báo về kết quả xét cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2021 - 2022 Khoa Môi trường và tài nguyên (12-07-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm năm bốn tám

Xem trả lời của bạn !