Xem danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tại đây

Xam danh sách sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp tại đây

Các bạn sinh viên nếu có thắc mắc vui lòng phản hồi với Giáo vụ/Thư ký Khoa đến hết ngày 10/09/2023

Số lần xem trang: 157
Điều chỉnh lần cuối: 06-09-2023

THÔNG BÁO

Đăng ký giao lưu với sinh viên và giảng viên trường Đại học Adelaide, Australia (12-09-2023)

Thông báo về khóa đào tạo Summer School "Coastal Area pollution and Climate change mitigation" (25-08-2023)

Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 2 năm 2022-2023 (14-06-2023)

Đăng ký workshop "Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình R" (09-06-2023)

Chương trình đào tạo các ngành của khoa MT&TN từ năm 2022 (24-05-2023)

Đăng ký Seminar giới thiệu các dự án đang triển khai bởi nhóm nghiên cứu MATHY-NLU (27-02-2023)

Thông báo rút học phần học kỳ II năm học 2022 - 2023 (16-02-2023)

Mời tham dự buổi trao chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA - Ngành Kỹ thuật Môi trường (09-12-2022)

Phân công nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm Khoa nhiệm kỳ 2021-2025 (24-10-2022)

Danh sách cố vấn học tập năm học 2022 - 2023 (23-09-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một bảy chín sáu

Xem trả lời của bạn !